CRP

11 juni 2017

I blodet finns olika proteiner och ett av dessa är CRP, som står för C-reaktivt protein. Denna typ av protein produceras av levern och har som egenskap att reagera när kroppen utsätts för inflammation eller infektion. Vardagligt kallas CRP-prov för snabbsänka.

Varför behövs analysen?

Genom att utföra en analys av CRP kan man upptäcka om kroppen har förhöjda värden, något som tyder på inflammation eller infektion.

Välj & beställ hälsokontroll