B-neutrofila granulocyter

8 juni 2017

Neutrofila granulocyter är en B-cell, det vill säga en cell som producerats i benmärgen. Det är även en av de vanligaste vita blodkropparna i blodet och utgör cirka 60 % av alla vita blodkroppar. Neutrofila granulocyter är en av de första vita blodkropparna som finns på plats vid sjukdom eller bakterieangrepp.

Varför behövs analysen?

Vanligtvis utför man en analys av B-neutrofila granulocyter tillsammans med andra tester för att differentiera de olika vita blodkropparna i blodet. Detta gör man för att se hur balansen ser ut jämfört med referensvärden.

Välj & beställ hälsokontroll