B-lymfocyter

8 juni 2017

Lymfocyter är en typ av leukocyter, det vill säga vita blodkroppar. En stor del av kroppens vita blodkroppar består av just lymfocyter, mellan 25 till 33 %. Det finns olika typer av lymfocyter, men oftast delas de in i T-celler och B-celler. De tillverkas alla i benmärgen, men har fått mogna på olika platser. T-celler har mognat i thymus (brässen) och B-celler i benmärgen. När de har mognat börjar de migrera till kroppens lymforgan, exempelvis mjälten och lymfkörtlar.

Varför behövs analysen?

Oftast kontrollerar man B-lymfocyter när man gör en differentiering av vita blodkroppar i blodet, om det t.ex. finns en obalans i kroppens totala antal vita blodkroppar.

Välj & beställ hälsokontroll