B-lymfocyter

8 juni 2017
Dela:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Lymfocyter är en typ av leukocyter, det vill säga vita blodkroppar. En stor del av kroppens vita blodkroppar består av just lymfocyter, mellan 25 till 33 %. Det finns olika typer av lymfocyter, men oftast delas de in i T-celler och B-celler. De tillverkas alla i benmärgen, men har fått mogna på olika platser. T-celler har mognat i thymus (brässen) och B-celler i benmärgen. När de har mognat börjar de migrera till kroppens lymforgan, exempelvis mjälten och lymfkörtlar.

Varför behövs analysen?

Oftast kontrollerar man B-lymfocyter när man gör en differentiering av vita blodkroppar i blodet, om det t.ex. finns en obalans i kroppens totala antal vita blodkroppar.

Välj & beställ hälsokontroll