B-basofila granulocyter

8 juni 2017

I blodet finns det vita blodkroppar som skyddar mot virus, sjukdomar och inflammationer. Immunförsvaret består av flera olika typer av antikroppar, varav basofila granulocyter är en sådan typ. Denna vita blodkropp både bildar och transporterar heparin och histamin. Att mäta just histamin är ett bra sätt att få en bild över hur många basofila granulocyter som finns i kroppen eftersom det bara är dessa vita blodkroppar som bildar hormonet histamin naturligt. B:et står för benmärg eftersom just dessa vita blodkroppar produceras i benmärgen.

Varför behövs analysen?

Man tar oftast provet tillsammans med flera andra för att se vilka leukocyter, det vill säga vita blodkroppar, som är obalanserade. Man utför även testet vid utredning av immunförsvaret samt vid misstanke av astma eller allergi.

Välj & beställ hälsokontroll