ASAT

11 juni 2017

Aspartataminotransferas, ofta förkortat ASAT, är ett enzym som framförallt hittas i levern, men även i blodet, hjärtat och i skelettmuskulaturen. När kroppen är skadad eller sjuk släpper levern ut mer ASAT i blodet än normalt. Ju mer omfattande skador eller sjukdom, desto högre är ASAT-värdet i blodet.

Varför behövs analysen?

Ett ASAT-test utförs för att kontrollera om det förekommer sjukdom eller skador på levern. Olika typer av sjukdomar påverkar ASAT, ALAT och andra levervärden på olika sätt. Man utför även ett ASAT-test för att undersöka om en behandling av leversjukdom ger den önskade effekten.

Välj & beställ hälsokontroll