Apolipoprotein B (Apo B)

11 juni 2017

I ditt blod finns det flera blodfetter som transporteras till olika delar av kroppen. Dessa delas upp i triglycerider och kolesterol. Kolesterolet färdas i proteinpaket som kallas för lipoproteiner. Det finns flera typer av dessa små paket, vanligtvis delas de upp i LDL och HDL vilket står för Low-density lipoprotein och High-density lipoprotein. LDL brukar generellt kallas för det dåliga kolesterolet eftersom det kan fastna i blodkärlen och göra att väggarna blir stela och oflexibla, vilket i sin tur leder till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är när LDL är mindre och många till antalet som de oftare fastnar i blodkärlens väggar. När LDL är större minskar risken för att de fastnar. Apolipoprotein B är ett protein som bland annat är en viktig komponent av ”dåligt” LDL.

Varför behövs analysen?

Vid vanliga kolesteroltest undersöker man ofta bara hur mycket HDL, LDL och totalkolesterol som finns i blodet. Genom att utföra ett apolipoprotein B-test kan du se ifall det LDL du har i blodet är av den ”sämre” sorten. Det används även för att komma fram till bakomliggande orsaker till höjda värden av blodfett. När man undersöker apolipoprotein B gör man det i samband med apolipoprotein A, vilket är en komponent av HDL (det bra kolesterolet) för att få fram kvoten dem emellan.

Välj & beställ hälsokontroll