Apolipoprotein A (Apo A)

11 juni 2017

I ditt blod finns det olika fetter som transporteras till och från kroppens olika delar. Dessa behövs för många viktiga processer, från att ge cellerna energi till energilagring, uppbyggnad av cellernas membran och produktion av hormoner. Det finns olika typer av fett i blodet exempelvis grupperna triglycerider och kolesterol. Kolesterolet i sin tur består också av flera typer, ofta uppdelade i HDL och LDL. Just HDL kallas ofta för ”det goda kolesterolet” då det är ett lipoprotein som transporterar bort överflödigt kolesterol från kroppens olika delar till levern. Apolipoprotein A är en av byggstenarna i just HDL.

Varför behövs analysen?

Genom att utföra ett apolipoprotein A-test kan man se hur mycket HDL det finns i blodet. Detta behövs för att kunna ta fram en Apo-kvot, vilket är ett värde som används som riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar. Ett apolipoprotein A-test kan även användas för att undersöka om det finns brist på HDL i blodet.

Välj & beställ hälsokontroll