Apo kvot

11 juni 2017

Blodfetterna i ditt blod består av triglycerider och olika typer av kolesterol. Just kolesterolet transporteras i två olika proteinpaket, HDL och LDL. HDL transporterar överflödigt fett i blodet till levern så att kroppen kan förbränna det. LDL transporterar kolesterol och fett till kroppens olika delar. LDL brukar även kallas för det dåliga kolesterolet då det kan fastna i blodkärlens väggar och göra att dessa förfettas. Detta ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dåligt LDL har en liten form men det finns även ett bra LDL som är större och som inte fastnar så lätt i blodkärlen. Både HDL och det dåliga LDL (som är mindre) har speciella proteinkomponenter som gör att man kan känna igen dessa. Dessa komponenter är Apolipoprotein A (för HDL) och Apolipoprotein B (för dåligt LDL). Apo kvot får man genom att dela Apo B med Apo A.

Varför behövs analysen?

Apo-kvot visar hur dessa två proteiner förhåller sig till varandra. Eftersom förekomsten av Apoproteinet ger en mer exakt bedömning av hur mycket av HDL och dåligt LDL som finns i blodet ger detta test en klarare riskbedömning jämfört med de traditionella LDL-/HDL-testen.

 

Välj & beställ hälsokontroll