Allergi pälsdjur

14 december 2017

Pälsdjursallergi är relativt vanligt och uppstår när slemhinnor i ögonen, näsan eller i lungorna reagerar på ämnen från pälsdjur, vanligtvis djurets saliv, urin eller själva pälsen. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande katt, häst, ko och hund. Om panelen visar ett positivt resultat görs automatiskt en uppföljning för att se vilken eller vilka av allergenerna i panelen som har gett utslag. Om panelen är negativ, det vill säga lägre nivå av IgE än referens på samtliga allergener, görs ingen vidare blodanalys.
Det finns ingen absolut gräns, att man skall ha över ett visst värde, utan resultatet av blodanalysen visar på hur hög sannolikheten är för allergi. Sannolikheten att man är allergisk ökar med stigande koncentration av specifika IgE-antikroppar i blodet. I de allra flesta fall, men inte i samtliga, är det så att ju högre IgE-nivå desto större är risken för symtom och sannolikheten för allergi ökar.

 

 

Välj & beställ hälsokontroll