Allergi nötter

14 december 2017

Detta är en så kallad “nötpanel”, innehållande allergener avseende; jordnöt, hasselnöt, paranöt, mandel och kokosnöt. Nötallergi är en matallergi och en av de vanligaste allergierna. Det är proteinerna som finns i nöten man reagerar mot. Nötallergi kan vara allvarligt då svalg och mun kan svullna upp och försvåra andningen. Om panelen visar ett positivt utslag, görs automatiskt en uppföljning för att se vilken eller vilka källor som har gett utslaget. Man bör observera att enskilda allergener i en panel har lägre känslighet än vid specifik bestämning av enskilda komponenter.

Via panelanalysen kan man få vägledning gällande eventuell vidare utredning  av specifika allergen, som då riktas mot en källa. Detta kan vara en del av utredning och diagnos gällande allergi och görs av läkare genom att väga samman flera olika delar; blodprov, symtom vid kontakt med misstänkt källa, pricktest och sjukdomshistoria.

Man kan ha en förekomst av specifika IgE-antikroppar utan att ha en allergi liksom det motsatta: man kan sakna förekomst av specifika IgE-antikroppar, men ändå vara allergisk. När allergi utreds gällande ägg, fisk, mjölk, pollen, kvalster eller pälsdjur håller i de flesta fall logiken att ju högre IgE-nivåer i blodet desto större sannolikhet att man får allergiska besvär vid exponering. Men gällande vissa allergener från växtriket exempelvis vete, soja eller jordnöt kan man inte alltid lita på denna logik. Detta beror på att de strukturellt liknar allergena proteiner och molekyler i bland annat pollen. Konsekvensen av detta kan bli att man kan upptäcka IgE-antikroppar i blodet mot ett födoämne, men att födoämnet inte med nödvändighet ger upphov till allergiska symtom.

Det finns ingen absolut gräns, att man skall ha över ett visst värde om man är allergisk, utan resultatet av blodanalysen visar på hur hög sannolikheten är för allergi. Sannolikheten att man är allergisk ökar med stigande koncentration av specifika IgE-antikroppar i blodet. I de allra flesta fall är det så att ju högre IgE-nivå desto större är risken för symtom och sannolikheten för allergi ökar.

Välj & beställ hälsokontroll