Allergi födoämne

14 december 2017

Födoämnesallergi kan yttra sig på många olika sätt, och det är när immunförsvaret reagerar som en allergisk reaktion uppstår. Alla typer av livsmedel som innehåller protein kan orsaka allergi. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande äggvita, mjölk, torsk, ris, jordnöt och sojaböna. Om panelen visar ett positivt resultat görs automatiskt en uppföljning för att se vilken eller vilka av allergenerna i panelen som har gett utslag. Om panelen är negativ, det vill säga lägre nivå av IgE än referens på samtliga allergener, görs ingen vidare blodanalys.

Det finns ingen absolut gräns, att man skall ha över ett visst värde, utan resultatet av blodanalysen visar på hur hög sannolikheten är för allergi. Sannolikheten att man är allergisk ökar med stigande koncentration av specifika IgE-antikroppar i blodet. I de allra flesta fall, men inte i samtliga, är det så att ju högre IgE-nivå desto större är risken för symtom och sannolikheten för allergi ökar.

När det gäller vissa allergener från växtriket exempelvis soja eller jordnöt kan man inte alltid lita på denna logik. Detta beror på att de strukturellt liknar allergena proteiner och molekyler ibland annat pollen. Konsekvensen av detta kan bli att man kan upptäcka IgE-antikroppar i blodet mot ett födoämne, men att födoämnet inte med nödvändighet ger upphov till allergiska symtom eller tvärtom: att man har låga värden av IgE, men att man ändå är allergisk. Misstänker man att man är allergisk bör man gå vidare med en allergiutredning inom vården.

 

 

Välj & beställ hälsokontroll