ALAT

11 juni 2017
Dela:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Alaninaminotransferas, ofta förkortat ALAT, är ett enzym som finns i flera olika delar av kroppen. Det allra mesta går att hitta i levern och levercellerna. ALAT finns bara i cytoplasman i levercellerna, vilket innebär att leverskador kan ge lägre värden av ALAT i blodet. Man utför oftast test av ALAT tillsammans med test av aspartataminotransferas (ASAT). Till skillnad från ALAT så ökar ASAT-värdet i blodet vid leverskador.

Varför behövs analysen?

Analysen av ALAT utförs för att undersöka leverskador. Förhållandet mellan ASAT och ALAT kan visa om det förekommer skador i levern. Det kan även indikera olika sjukdomar. Virushepatit kan till exempel ge väldigt höga ALAT-värden i blodet. Genom att mäta ALAT kan man även undersöka hur det går för en behandling av en leversjukdom.