ALAT

11 juni 2017

Alaninaminotransferas, ofta förkortat ALAT, är ett enzym som finns i flera olika delar av kroppen. Det allra mesta går att hitta i levern, i  levercellernas cytoplasma. Man utför oftast test av ALAT tillsammans med test av aspartataminotransferas (ASAT).

Varför behövs analysen?

Analysen av ALAT utförs för att undersöka leverskador. Förhållandet mellan ASAT och ALAT kan visa om det förekommer skador i levern. Det kan även indikera olika sjukdomar. Virushepatit kan till exempel ge väldigt höga ALAT-värden i blodet. Genom att mäta ALAT kan man även undersöka hur det går för en behandling av en leversjukdom.

Välj & beställ hälsokontroll