Archives

Urea

juli 13, 2019 11:35 f m Published by

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi får i oss. När kroppen bryter ner aminosyror som kommer från nedbrutna proteiner, omvandlas kvävet till ammoniak som därefter omvandlas till urea i ureacykeln. Därefter utsöndras urea från kroppen genom njurarna och urinen. Urea finns...

P-Bilirubin, konjugerat

juli 12, 2019 3:09 e m Published by

De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Bilirubin är således i huvudsak en nedbrytningsprodukt av hemdelen i hemoglobinet. I levercellerna konjugeras bilirubinet med glukuronsyra för att...

Prolaktin (PRL)

april 30, 2019 3:39 e m Published by

Prolaktin produceras i hypofysen och är ett peptidhormon. Både män och kvinnor har prolaktin och vi vet idag inte allt om hur detta hormon fungerar i kroppen. ”Pro” betyder ”för” och ”laktin” betyder ”mjölk” och pekar på det hormonet först upptäcktes för: det vill säga att reglera mjölkproduktionen. Idag vet...

P- APT-tid

april 11, 2019 1:18 e m Published by

APT-tid, aktiverad partiell tromboplastintid, kan även förkortas APTT. APT-tid är ett screeningstest för att mäta aktiviteten i blodets koagulationsfaktorer i det så kallade interna koagulationssystemet. Vid en skada där blödning uppstår bildar dessa faktorer en inre ”plugg” över skadan för att stoppa blödningen. Detta verkar tillsammans med det externa koagulationssystemet...

P- Bilirubin, totalt

april 11, 2019 1:17 e m Published by

Ordet bilirubin kommer från latinets bilis som betyder galla och ruber som betyder röd/rödfärgad. De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Det gulfärgade ämnet utsöndras...

P-PK (INR) Protrombinkomplex

april 11, 2019 1:17 e m Published by

PK står för protrombinkomplex och INR står för International Normalized Ratio. INR, som är en internationell enhet, korrigerar de största skillnaderna mellan olika reagens och olika metoder/instrument genom att man beräknar kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid. Metoden är standardiserad nationellt och internationellt. Utomlands kan beteckningen vara endast...

Anti-CCP

december 7, 2018 2:32 e m Published by

Anti-CCP är en serologisk markör vid reumatoid artrit (RA) ofta i kombination med Reumatoid faktor (RF). Att de är serologiska markörer innebär att det är blodets serum man analyserar. Serum är den gulaktiga genomskinliga vätskan som uppstår när blodet har koagulerat efter att man tagit bort blodkropparna och vissa proteiner....

Reumatoid faktor (RF)

december 7, 2018 2:07 e m Published by

Reumatoid faktor (RF) är en antikropp som riktas mot immunglobuliner i de drabbade lederna med retning och inflammation som följd. Immunglobuliner (Ig) är antikroppar som ingår i immunförsvaret för att bekämpa till exempel virus och bakterier. De delas in i 5 huvudklasser; IgA, IgD, IgE, IgG och IgM. Varför behövs...

eGFR (Krea) rel

november 16, 2018 11:24 f m Published by

eGFR är ett mått på njurfunktion för att estimera (uppskatta) njurens glomerulära filtrationshastighet. Detta räknas ut genom att använda en formel där man utgår från resultatet av blodanalysen gällande plasmakreatinin eller Cystatin C. I denna analys får du eGFR baserat på kreatinin. Specifikt är det en uppskattning av hur mycket...

Cystatin C

november 14, 2018 7:40 e m Published by

Cystatin C är ett protein som framställs av de kärnförande cellerna i kroppen och filtreras bort genom njurens glomeruli. Ett glomerulus är ett kapillärnätverk bestående av kroppens minsta blodkärl. Varför behövs analysen? Genom att mäta nivån av Cystatin C kan man göra en indirekt skattning av njurens funktion. Den glomerulära...

GGT – Gamma-Glutamyl Transferase

november 9, 2018 6:01 e m Published by

GGT (glutamyltransferas) är ett enzym som hänger samman med aminosyrasyntesen. Enzymet finns bland annat i levern. Enzymer, som är proteiner, är viktiga för att reglera hastigheten på kemiska reaktioner i kroppen. Varför behövs analysen? Denna markör ingår i en analys av leverns status och kan även vara en del i...

Allergi gräspollen

oktober 7, 2018 1:48 e m Published by

Gräspollenallergi uppstår när pollenkorn fastnar i slemhinnorna som finns i ögon och näsa. Reaktionen är ofta ögon som kliar och blir röda samt en snuvig och rinnande näsa. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande vårbrodd, engelskt rajgräs, timotej, råg och luddtåtel. Om panelen visar...

PEth

september 9, 2018 10:41 f m Published by

PEth (fosfatidyletanol) är en alkoholmarkör som normalt inte förekommer i kroppen utan som enbart bildas i närvaro av etanol varför mätning av PEth i blodprov används som en specifik alkoholmarkör. Det är svårt att definiera exakta gränsvärden för att skilja ”normalkonsumtion” från överkonsumtion. Detta på grund av att bildandet av PEth i...

Allergi nötter

december 14, 2017 3:58 e m Published by

Detta är en så kallad “nötpanel”, innehållande allergener avseende; jordnöt, hasselnöt, paranöt, mandel och kokosnöt. Nötallergi är en matallergi och en av de vanligaste allergierna. Det är proteinerna som finns i nöten man reagerar mot. Nötallergi kan vara allvarligt då svalg och mun kan svullna upp och försvåra andningen. Om...

Allergi trädpollen

december 14, 2017 3:55 e m Published by

Pollenallergi uppstår när pollenkorn fastnar i slemhinnorna som finns i ögon och näsa. Reaktionen är ofta ögon som kliar och blir röda samt en snuvig och rinnande näsa. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande lönnpollen, björkpollen, bokpollen, ekpollen och valnötsträd. Om panelen visar ett...

Allergi pälsdjur

december 14, 2017 3:52 e m Published by

Pälsdjursallergi är relativt vanligt och uppstår när slemhinnor i ögonen, näsan eller i lungorna reagerar på ämnen från pälsdjur, vanligtvis djurets saliv, urin eller själva pälsen. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande katt, häst, ko och hund. Om panelen visar ett positivt resultat görs...

Allergi födoämne

december 14, 2017 3:48 e m Published by

Födoämnesallergi kan yttra sig på många olika sätt, och det är när immunförsvaret reagerar som en allergisk reaktion uppstår. Alla typer av livsmedel som innehåller protein kan orsaka allergi. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande äggvita, mjölk, torsk, ris, jordnöt och sojaböna. Om panelen...

Allergi kvalster

december 14, 2017 2:43 e m Published by

Kvalster är ett litet spindeldjur som inte går att se med blotta ögat. De lever över hela världen och är svåra att undvika. Kvalster trivs i fuktigt och varmt klimat och finns därför ofta i sängen. De lever på döda hudceller och kan orsaka allergi. Det är spindeldjurens avföring som...

Kortisol

oktober 30, 2017 7:55 e m Published by

Kortisol är ett hormon som kroppen tillverkar genom att använda kolesterol. Hormonet utsöndras av binjurarna och det är ett viktigt hormon som bland annat hjälper kroppens ämnesomsättning. Du producerar hela tiden olika mängder kortisol under dagen. Som mest produceras hormonet på morgonen när du försöker vakna. En av kortisolets främsta...

PSA, kvot (fri/tot)

oktober 21, 2017 12:03 e m Published by

PSA-kvoten beräknas endast vid måttliga PSA-förhöjningar, det vill säga om ditt PSA (total) hamnar inom ett visst intervall. Om du inte har fått någon kvot beräknad innebär detta att ditt PSA-värde total ligger utanför intervallet och att det antingen är lågt eller högt och då tillför inte kvotberäkningen något ytterligare...