Archives

Coronatest – Covid 19, antikroppar

maj 18, 2020 4:20 e m Published by

Syftet är att detektera den eventuella förekomsten av antikroppar som i de allra flesta fall finns i blodet en tid efter genomgången infektion av Covid 19. Testet har en hög specificitet och en acceptabel sensitivitet om provet tas tidigast 4 veckor efter symtomdebut. Tar man det för tidigt efter ett...

HCG, humant koriongonadotropin

maj 11, 2020 1:39 e m Published by

HCG,  humant koriongonadotropin är ett hormon som tillverkas i moderkakan efter befruktning. Hormonets funktion är att stimulera gulkroppen att producera mer progesteron så att menstruationscykeln övergår i en graviditet istället. HCG ut söndras i blodet och går sedan ur kroppen via urinet. Således kan hormonet detekteras både via blodprov och...

S-Vete-ak F4

april 16, 2020 6:55 f m Published by

Allergener från vete kan vara orsak till allergisk sjukdom.

S-Bok-ak T5

april 15, 2020 9:54 e m Published by

Allergener från bok kan vara orsak till allergisk sjukdom.

S-Ek-ak T7

april 15, 2020 9:53 e m Published by

Allergener från ek kan vara orsak till allergisk sjukdom.