Mäns hälsa

Mäns mående idag

4 december 2021

Ett sunt hälsotillstånd är beroende av fysiska såväl som psykiska faktorer. Män är i allmänhet sämre än kvinnor på att söka information om sin egen hälsa och berätta om hur de mår. Det leder till att män löper risk att gå längre tid med hälsoproblem.

Medisera reder ut orsaker som påverkar mäns hälsa. Håravfall, testosteronbrist, erektionsproblem och svårighet med fertilitet är omständigheter som män kan drabbas av. Att utreda dessa problem via blodprov kan vara vanskligt då det kan finnas många olika anledningar till varför problem uppstår. I vissa fall finns dock en tydlig koppling till blodmarkörer. Dock spelar ofta träning, kost/dryck och stress en central roll för välbefinnandet.

Träningens påverkan

Kroppen är byggd för att röra på sig. Regelbunden motion stärker musklerna och påverkar bland annat kroppens blodfetter, blodtryck och blodsocker i rätt riktning.

Träning sänker risken för sjukdomar

Träning och rörlighet minskar risken att bli sjuk i bland annat:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke
 • Cancer, som prostatacancer och lungcancer
 • Metabola sjukdomar, som diabetes och fetma
 • Psykisk ohälsa, som demens och depression

Träning påverkar hjärnans kapacitet

Hjärnan påverkas tillika av träning som gör minnet bättre, inlärningsförmågan skarpare och de logiska färdigheterna fördelaktigare.

Alkoholens påverkan

Alkohol ökar risken för sjukdomar

Det finns fler än 60 sjukdomar som kan kopplas till alkoholintag. Leversjukdomar, högt kolesterol och hjärnskador är några exempel beroende på konsumtionsnivå.

Alkohol kan påverka det psykiska måendet

Regelbundet och högt alkoholintag kan bidra till att de naturliga aktiviteter som skapar belöningar i form av dopamin känns mindre viktiga. Naturliga dopaminbelöningar kan vara att äta eller ha samlag. Det kan då bli svårt att konkurrera med alkoholens belöningseffekter.

Alkohol och sterilitet

Minst en tredjedel av manlig sterilitet har alkoholbakgrund. Däremot har inte mindre mängder vid få tillfällen permanent verkan på antal spermier eller dess kvalitet.

Utreda alkoholintag

Många alkoholrelaterade sjukdomar kan diagnostiseras hos läkare. Relaterade värden som kan komma från alkoholintag kan även provas via blodprov, som kolesterol- och blodsockervärde.

Det går även att kontrollera om man är inom gräns för riskbruk, genom ett så kallat PEth-test. Läs mer om blodprovet här.

Stressens påverkan

Att uppleva stress är nästan omöjligt att undgå, däremot kan högre grad av stress under längre tid skada hälsan. Hälsan och välbefinnandet påverkas först under längre perioder där man befinner sig i en stressande situation.

Stress kan påverka hjärnans funktioner

De olika hormoner som utsöndras i blodet av stress, kan med tiden påverka hjärnans funktioner. Stress kan medföra:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Försvagat minne
 • Försämrad logisk förmåga

Stress kan påverka den psykiska hälsan

Stress kan också leda till utbrändhet och utmattningssyndrom. Allt för långvarig stress kan även leda till depression och en lång återhämtningstid.

Utreda stress

Om man misstänker utbrändhet/utmattningssyndrom kan läkare uppsökas. Både låga och höga kortisolhalter är förknippade med stress.

Hjärt- och kärlsjukdomar hos män

Män löper högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för hjärtinfarkt ökar även med stigande ålder. Nyckeln till att minska risken att bli sjuk handlar många gånger om att sänka sina kolesterol- och blodsockervärden.

Minska risken för hjärt-och kärlsjukdomar

 • Träna så att du får upp pulsen
 • Minska mängden socker, fett och kött i din kost
 • Drick mindre alkohol
 • Sov ordentligt

Utreda hjärt- och kärlsjukdomar

Vid allvarlig misstanke om hjärt- och kärlsjukdomar bör läkare kontaktas. Det finns blodprov att ta för den som vill förstå om man har värden som indikerar att man befinner sig i riskzon. Läs mer om blodprovet här.

Hur påverkar testosteronbrist måendet?

Testosteron är ett könshormon som finns hos både kvinnor och män, men i betydligt större mängd hos män. Många har testosteronbrist utan att veta om det. Brist på testosteron hos män kan leda till:

 • Problem med fertilitet
 • Minskad muskelmassa
 • Ökad fettmängd
 • Utmattning

Testosteronbrist kan leda till psykisk ohälsa

Tecknen på att din kropp inte producerar tillräckligt med testosteron kan vara att du:

 • Känner dig trött eller hängig
 • Känner dig lättirriterad
 • Har färre morgonerektioner
 • Får minskad sexlust
 • Får svårt att sova

Utreda testosteronbrist

Via blodprov kan man ta reda på om man har testosteronbrist. Läs mer om blodprovet här.

Orsaker till håravfall för män

Det finns olika orsaker till håravfall för män. Män blir oftare tunnhåriga än kvinnor. Exempel på orsaker till håravfall:

 • Vitaminbrist
 • Mineralbrist
 • Ärftlighet
 • Stress
 • Diabetes
 • Sköldkörtelsjukdomar

I många fall kan håravfall förebyggas om sjukdom eller brist behandlas.

Hälsa och mäns fertilitet

Runt en femtedel av alla män har otillräcklig spermaproduktion. När det gäller par som har svårt att bli gravida är manlig infertilitet orsaken i runt 20 procent av fallen. Orsak till infertilitet hos män kan vara:

 • Testosteronbrist
 • Stillasittande livsstil
 • Kost
 • Fetma
 • Rökning
 • Droger
 • Alkohol
 • Prostatacancer

Erektionsproblem

Erektionsproblem är mer förekommande i högre ålder, men kan påverka män i alla åldrar. För somliga kopplas erektionsproblem till specifika situationer. För andra är det ett permanent problem. Erektionsproblem kan bero på:

 • Stress
 • Depression
 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Testosteronbrist

Källor

www.1177.se/

www.cancerfonden.se/

www.who.int/

www.vgregion.se/

www.hjart-lungfonden.se/

www.folkhalsomyndigheten.se/

www.rfsu.se/

Läs mer & beställ hälsokontroll för män här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.