Logga in


En inloggningstjänst från Svensk e-identitet

Provsvar och läkarkommentar tillgängliggörs först i samband med att sms/e-post skickas till dig om att provsvaren är analyserade och kommenterade.

Bank-ID legitimering sker mot "Digitala Vårdrummet" enligt bild nedan.Starta BankID.