orsaker till trötthet blodprov

Känner du dig alltid trött? Orsaker till extrem trötthet.

15 januari 2019

I denna artikel kan du läsa om nio vanliga orsaker till extrem/onormal trötthet.

Vanliga orsaker till trötthet

Vanliga orsaker till upplevd trötthet är för lite sömn eller att sömnen inte har varit kvalitativ. Stress, oro och/eller depression är vanliga orsaker till sömnproblem. Att vara trött ibland hör till det normala, framförallt under stressiga perioder, men att vara trött hela tiden eller att lida av extrem trötthet är inte normalt och kan bero på många olika saker exempelvis bakomliggande sjukdom eller brist på ett vitamin eller mineral. I vissa fall kan det räcka att förändra levnadssättet för att komma i balans, och i andra behöver bakomliggande orsaker utredas och behandlas varför det är viktigt att söka vård om du känt dig trött under en längre period.

Hjälper inte livsstilsförändringar?

Alkohol, koffein, nikotin och vissa läkemedel kan störa sömnen så att du känner dig trött på dagarna. Om livsstilsförändringar som att börja träna, stressa mindre, försöka sova mer, äta mer hälsosam mat, dricka mer vatten och mindre läsk, alkohol och kaffe inte räcker är det viktigt att utreda vad ditt problem kan bero på.

När borde jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är så trött att du inte klarar av din vardag eller om tröttheten håller i sig ett par veckor. Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. Det innebär att du får komma till samma läkare vid varje besök. Beroende på vad som orsakar tröttheten kan du behöva behandling. Det kan handla om att få hjälp att ändra livsstil, byta läkemedel eller behandla bristtillstånd eller sjukdomar.

Nio bakomliggande orsaker till extrem trötthet

Här är nio exempel på vad som kan ligga bakom onormal/extrem trötthet. I texten nedan kan du läsa mer om respektive område.

1.      Kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS
2.      Sömnbrist
3.      Sömnapné
4.      Depression
5.      Diabetes typ 2
6.      Brist på vitamin B12
7.      Sköldkörtelrubbning
8.      Blodbrist/Anemi
9.      Reumatoid Artrit – Ledgångsreumatism

1. Kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS

Myalgisk Encefalomyelit (ME) refererar till smärta i muskler och inflammationer i hjärna och ryggmärg och Cronic Fatigue Syndrome (CFS) innebär kroniskt trötthetssyndrom. ME och CFS kan komma plötsligt och leder vanligtvis till att vardagen blir svår att hantera. Det är inte helt klarlagt vad ME och CFS beror på men det kan ha med en störning i immunförsvaret kopplat till virusinfektion att göra.

Symtom på ME/CFS

Det vanligaste symtomet är en försämring som kommer vid ansträngning och som kallas PEM (Post-Exertional Malaise). Andra vanliga symtom är långdragen sjuklig trötthet, koncentrationssvårigheter, ont i halsen, värk i leder och muskelsmärtor, ett över tid försämrat närminne, ömmande lymfkörtlar, huvudvärk och sjukdomskänsla efter ansträngning.

Diagnos och behandling av ME/CFS

För att ställa en diagnos krävs att man utesluter alla andra sjukdomar med liknande symtom. Blodprov visar inte på ME, men tas ofta för att utesluta andra sjukdomar. Utöver uteslutning av andra sjukdomar ställs diagnos efter vissa kriterier så som kronisk trötthet i minst ett halvår, dålig sömn, ömma lymfkörtlar, ont i halsen samt värk i muskler och leder. Vid behov kan man få medicin mot depression, värk samt sömnbesvär. Vitamin och mineraltillskott ges i vissa fall. Det finns specialistmottagningar för ME.

2. Sömnbrist

En normal nattsömn är på mellan 6 och 8 timmar där vissa behöver mer och andra mindre sömn. Om man ofta sover för lite sett till vad man behöver blir man trött, och tröttheten kan också bero på en dålig sömnkvalitet. För mycket negativ stress, spänningar på natten, snarkningar och/eller har sömnapné försämrar sömnkvaliteten.

Symtom på sömnbrist

Symtom på sömnbrist är trötthet, huvudvärk, dålig reaktionsförmåga, koncentrationssvårigheter, sämre minne och viktuppgång. Läs mer om sömnsvårigheter här.

Diagnos och behandling av sömnbrist

Kraftiga snarkningar/sömnapné med andningsstillestånd borde testas i sömnlaboratorium hos specialist. Dagsljus, bra mat, motion, och mindre stress kan motverka sömnbrist liksom avslappningsövningar, appar för mindfulness och meditation. I vissa fall kan kognitiv beteendeterapi hjälpa. Läkare kan också skriva ut sömnmedicin.

3. Sömnapné

Sömnapné innebär ofta snarkningar och korta eller längre uppehåll i andningen under sömn och kan leda till extrem trötthet. Sömnapné gör att hjärnan vaknar till vilket kan hända många gånger under en och samma natt vilket påverkar sömnkvaliteten negativt.

Symtom på sömnapné

Snarkningar, energilöshet och trötthet under en längre period är vanliga symtom på sömnapné . Ofta är det en partner som upptäcker andningsuppehåll under sömnen och då är det ett tydligt tecken. Det är viktigt att sömnapné behandlas då det kan leda till stroke och högt blodtryck.

Diagnos och behandling av sömnapné

Sömnkliniker kan ge svar på om du lider av sömnapné. En vanlig behandlingsmetod är någon typ av andningsapparat som hjälper till med andningen under natten.

4. Depression

Det är vanligt att känna nedstämdhet under kortare perioder, men om det pågår under en längre period borde det undersökas. Depression kan vara ärftlig, och även bero på livsstil. Depression på grund en mörkare vintersäsong kallas Seasonal Affective Disorder (SAD) och har sannolikt ett samband med produktion av melatonin och serotonin under det mörka halvåret.

Symtom på depression

Vanliga symtom på depression är nedstämdhet, irritation, viktökning, sötsug, stort sömnbehov, orkeslöshet, trötthet, förändrat sömnmönster och minskad sexlust. Fysiska symtom som kan uppkomma är hjärtklappning samt smärta i mage och rygg.

Diagnos och behandling av depression

Ett vanligt blodprov kan inte avslöja depression. Läkare brukar dock kunna identifiera problemen med hjälp av ett frågeformulär. Depression kan i vissa fall behandlas med fysisk aktivitet, ljusterapi, antidepressiva preparat och/eller terapi.

Beställ blodpanel för depression.

5. Diabetes typ 2

Diabetes innebär att insulinet i kroppen inte produceras eller tas upp som det ska, vilket leder till att sockerhalten i blodet påverkas. De vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2.

Diabetes typ 2 blir allt vanligare med trötthet och orkeslöshet som tidiga symtom. Många som lider av diabetes vet inte om att de är drabbade. Utöver livsstilsfaktorer som övervikt och låg fysisk aktivitet finns det också en ärftlig faktor som påverkar sjukdomsutvecklingen. Dock är forskarna inte klara över alla samband.

Symtom på diabetes typ 2

Symtom på diabetes typ 2 är hunger, en konstant känsla av törst, trötthet, frekventa toalettbesök (man kissar ofta), viktnedgång, irritation och även i vissa fall synproblem.

Diagnos och behandling av diabetes typ 2

Ett blodprov som mäter blodsockerhalten kan avslöja om du har diabetes. Utöver blodprov tas urinprov för att läkaren skall kunna ställa diagnos. Motion, att undvika socker, läsk, saft, bullar, ljust bröd, alkohol och att äta på regelbundna tider är viktigt för en diabetiker.

Läs mer om och beställ blodprov för diabetes.

6. Brist på vitamin B12

Vitamin B12 kallas även för kobalamin och behövs t.ex. för att bilda nya röda blodkroppar. Vegetarianer och veganer, dvs. den som äter lite eller inget kött, äter ensidig kost, har en tarmsjukdom eller riklig mens är i riskzonen för att drabbas av vitamin B12 brist. Inflammation i magsäckens slemhinna kan också vara en orsak.

Symtom på vitamin B12 brist

Symptom på vitamin B12 brist är trötthet, depression, hjärtklappning, påverkad balans, irritation, problem med minnet och känselstörningar i kroppen.

Diagnos och behandling av vitamin B12 brist

Ett blodprov kan visa om du lider av vitamin B12 brist. Den bästa behandlingen utöver tillskott av vitamin B12 som tabletter eller via injektion är att äta allsidig kost såsom kött, mjölkprodukter, ost, ägg och fisk. Beror bristen på tarmsjukdom eller inflammation i magsäckens slemhinna behöver detta behandlas först.

Läs mer om och beställ blodprov för vitaminer och mineraler.

7. Sköldkörtelrubbning – hypertyreos/hypotyreos

Sköldkörtelrubbing kan bland annat ge extrem trötthet och bero på hypertyreos, att sköldkörteln överproducerar, eller att sköldkörteln underproducerar hormon, det vill säga hypotyreos. Det sistnämnda, hypotyreos, är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Ofta triggas rubbningen av hormonsvängningar vid stress, under graviditet eller i klimakteriet. Inflammerad sköldkörtel som man tror beror på virusinfektion kan också störa produktionen av sköldkörtelhormon och ge liknande symtom som hypotyreos eller hypertyreos.

Symtom på sköldkörtelrubbning

Vanliga symtom för hypotyreos, dvs. underproduktion, är trötthet, nedsatt ork, depression, koncentrationssvårigheter och frusenhet medan hypertyreos, dvs. överproduktion, bland annat kan ge svettningar, viktnedgång, trötthet och irritation, mensrubbningar, hjärtklappning.

Diagnos och behandling av sköldkörtelrubbning

Sköldkörtelproblem kan upptäckas med blodprov och behandling kan sättas in med konstgjort sköldkörtelhormon T4, ofta Levaxin. Sköldkörtelhormonet T3 förekommer också i kombination med T4. Är sköldkörteln inflammerad används inflammationshämmande medicin och i vissa fall kortison. När inflammationen lagt sig kan Levaxin behövas om sköldkörtelhormonnivån är låg. Många blir bra från hypertyreos även om det finns risk för återfall medan hypotyreos ofta innebär en livslång behandling.

Läs mer om och beställ blodprov för sköldkörteln.

8. Blodbrist/Anemi

Blodbrist kan t.ex. orsakas av järn eller vitaminbrist, blodförlust eller någon form av kronisk sjukdom och innebär att du har för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna eller för få röda blodkroppar. Innebörden blir att kroppen inte får tillräckligt med syre vilket ofta leder till bland annat trötthet.

Om man får i sig för lite järn kan blodbrist på grund av för lågt hemoglobinvärde (Hb-värde) utvecklas. Järn behövs för att bilda hemoglobinet (Hb) i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna ut i kroppen. Järnet tas normalt upp från maten i tarmen. Järnbrist kan uppstå när järnförråden är tomma, men behöver inte leda till blodbrist om Hb-värdet är normalt. Riklig mens, graviditet, veganism eller hård träning kan leda till järnbrist. Nära 25% av kvinnor i fertil ålder har järnbrist och 7–8 procent har blodbrist på grund av järnbristen, ofta utan att veta om det.

Symtom på blodbrist/anemi

Vanliga symtom är konstant trötthet, svårigheter att sova, svaghet, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Även livlöst hår, andfåddhet, yrsel och aptitlöshet kan förekomma.

Diagnos och behandling av blodbrist/anemi

Hb-värdet kan testas via blodprov, liksom ferritin värdet, som mäter kroppens järnförråd. Om järnbrist utvecklats till blodbrist behövs järntabletter eller injektioner. För att motverka järnbrist rekommenderas allsidig mat med fullkornsprodukter, blodpudding, leverpastej, nötkött, fisk, spenat, brysselkål, mandel. C-vitaminrika grönsaker, juice, frukt och bär ökar järnupptaget.

Beställ blodprov för att undersöka blodbrist.

9. Reumatoid Artrit – Ledgångsreumatism

Reumatoid artrit eller ledgångsreumatism kan vara svår att diagnostisera i ett tidigt stadium, och är en autoimmun sjukdom vilket innebär att immunförsvaret attackerar sig själv. Ledgångsreumatism leder ofta till trötthet.

Symtom på reumatoid artrit – ledgångsreumatism

Symptom på ledgångsreumatism är bland annat trötthet, låg energi, dålig aptit och ledsmärtor, det vill säga symtom som sjukdomen delar med flertalet andra sjukdomar.

Diagnos och behandling av reumatoid artrit – ledgångsreumatism

Du kan testa om du lider av ledgångsreumatism genom ett blodprov som kan avslöja om du har en viss typ av antikropp som kan hittas i blodet hos reumatiker. En expert på området – en reumatolog – har flera kriterier för att diagnostisera, men då krävs en noggrann undersökning.

Läs mer om och beställ blodprov för reumatism.

Se alla Mediseras blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.