Kost och blodsocker

Kost och blodsocker, hur hänger det ihop?

10 september 2021

Påverkar kosten vårt blodsocker? Ja, det vi äter omvandlas till energi för att kroppen skall fungera. Det är blodet som transporterar energin till cellerna, ofta i form av druvsocker, det vill säga glukos. För att våra celler skall kunna tillgodogöra sig glukoset behövs det insulin, som är ett hormon. När vi äter stiger blodsockret för att senare sjunka igen då det regleras av insulinet. När processen fungerar är det balans mellan det vi äter och hur kroppen kan använda sig av energin.

Hur kan hälsan påverkas om balansen rubbas?

Om balansen mellan blodsocker och insulin rubbas kan man drabbas av diabetes. Alla typer av diabetes leder till att blodsockerhalten i blodet ökar.

Typ 1 diabetes

Om man lider av denna typ av diabetes innebär det att kroppen ej producerar tillräckligt mycket insulin.

Typ 2 diabetes

Denna typ innebär att kroppen blir mindre känslig för insulin. Insulinets verkansgrad sjunker då och man drabbas av insulinresistens.

Kan man mäta sitt blodsocker?

Ja, det kan man. De vanligaste blod analyserna är glukos och HbA1c. C-peptid är en annan blodanalys som indirekt visar hur det står till med insulinproduktionen.

Glukos

Glukos ingår ofta vid olika typer av läkarundersökningar och hälsokontroller. Man brukar säga att man kontrollerar sitt blodsocker. Hos Medisera görs detta genom att man tar ett venöst blodprov, det vill säga ett stick i armvecket. Detta prov skall man ta på fastande mage. Det betyder att man vill mäta nivån av blodsocker när du inte har ätit på 10-12 timmar. Du får inte heller äta socker, sötningsmedel, juicer eller mjölk i kaffet. Vatten, te eller kaffe utan mjölk går bra att dricka.

Högt värde av P-glukos

Har du ett högt värde av glukos i blodet , 7,0 mmol/L eller högre, trots att du har fastat kan det tyda på diabetes.

HbA1c

Denna blodanalys brukar kallas för “långtidssocker” och ger en bild av nivån på ditt blodsocker under de senaste 2-3 månaderna. Man kan alltså genom detta blodprov få en tillbaka blick gällande blodsockerhalten. HbA1c är ett protein i blodet, ett hemoglobin, och det gör att blodet blir rött. Proteinet finns i de röda blodkropparna och hjälper till att transportera syre till kroppens organ från våra lungor. Det är när hemoglobinet reagerar med blodsockret (glukos) som HbA1C bildas.

Höga värden av HbA1c

Om ditt blodprov visar på ett högt värde indikerar det att din genomsnittliga blodsockernivå har varit hög ungefär 2-3 månader innan provtagningen.

Låga/normala värden av HbA1c

Ett resultat på 25–30 mmol/mol talar för en låg, normal nivå av långtidsblodsocker, förutsatt att du är frisk i övrigt.

C-peptid

Om man misstänker typ 1 diabetes kan man mäta c-peptid i blodet. Detta ämne bildas i bukspottkörteln samtidigt med insulinproduktionen. Genom att mäta c-peptid kan man således indirekt få information om hur insulinproduktionen ser ut. Även vid fastställd diabetes kan markören användas för att skilja mellan olika typer av sjukdomen. C-peptid analyseras tillsammans med fasteblodsocker, dvs. glukos.

Hur tolkar man värdena?

Förhöjt c-peptid och högt glukos

  • Kan indikera pre-diabetes

Lågt c-peptid och normalt blodsocker

  • Betyder en låg insulinproduktion och kan ses vid Diabetes typ 1

Lågt värde av c-peptid och högt blodsocker

  • Orsaken bakom detta resultat behöver utredas vidare.

Nationella sockerfria dagen 12/10

Vill du veta mer om kost, socker och hälsa?

Det kan vara svårt att undvika att få i sig socker via kosten. Många matvaror innehåller socker och det är inte alltid lätt att förstå det finstilta på förpackningarna i mataffären. Den 12/10 håller Elitista ett online event med fokus på det dolda sockret i kosten, vad man kan göra för att hitta rätt i matbutiken och göra sunda matval för en god hälsa.

Varför stöttar Medisera en sockerfri dag?

Kost och livsstil är en utmaning på samhällsnivå och Medisera vill vara med och stödja en Sockerfri dag som ett led i vårt arbete med kunskapsspridning för en hållbar samhällsutveckling. Med rätt information och kunskap kan individen påverka sina livsval för en god hälsa.

Beställ blodsocker test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.