Julgåva – Demensfonden

4 december 2023

2023 har varit ett händelserikt år för oss på Medisera, vi erbjuder nu fler olika blodprover än tidigare. En nyhet hos oss är att du nu kan skräddarsy din egen remiss, läs mer här. Vi vill tacka alla våra kunder och patienter som valt att genomföra sin Hälsokontroll hos oss. I år skänker Medisera en julgåva till Demensfonden och Njurfonden. Vi vill även tacka våra samarbetspartners och provtagningsställen runt om i Sverige. Sist, men inte minst, ett stort tack till våra kompetenta läkare. Med hopp om fortsatt gott samarbete även 2024!

Demensförbundet & Demensfonden

Demensförbundet driver på utvecklingen av ett demensvänligt samhälle. Man räknar med att över 130 000 svenskar har en diagnos och i takt med att befolkningen blir äldre kommer antalet drabbade att öka. Demens är i hög utsträckning en anhörigsjukdom. Förbundet vill öka kunskapen och förståelsen för hur det kan upplevas att vara dement och hur omgivningen kan bemöta den drabbade på bästa sätt. Demensfonden är Demensförbundets insamlingsstiftelse för att stödja forskning och utveckling. Fonden grundades 1995 och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Här kan du läsa mer.

Tidig upptäckt av Alzheimers via blodprov

De senaste åren har stora framsteg gjorts för att utveckla blodtester, så kallade biomarkörer, för screening och övervakning av olika sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom. Forskare har utvecklat ett blodtest som kan visa nedbrytningen av nervceller i hjärnan vid alzheimer.

Läs mer

Blodprov för upptäckt av Alzheimers, 2021
Sockermolekyl i blodet kan förutse alzheimer, Karolinska Institutet 2023
Artikel i BRAIN, Oxford Academic, 2022
Blodprov spårar nervskador vid alzheimer, Sahlgrenska akademin – Göteborgs universitet, 2023

Mediseras mission

”Att tillgängliggöra medicinsk information via biomarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa i syfte att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling.”

Skräddarsy din remiss

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.