International HeartDay 2018

Internationella hjärtdagen 2018

29 september 2018

Idag, den 29 september, uppmärksammas World Heart Day runt om i hela världen. Denna dag har instiftats av World Heart Federation (WHF) som har officiella relationer med WHO (World Health Organization inom FN). WHF har funnits i 40 år och driver frågan om upplysning och global samverkan gällande kardiovaskulära sjukdomar. De menar själva att de leder den globala kampen mot CVD, Cardiovascular Disease tillsammans med forskare, organisationer och förbund, professionella föreningar såväl som patientgrupper och välgörenhetsorganisationer. WHF har dryga 200 medlemmar och driver aktiviteter på både internationell och nationell nivå. Frågor de driver är spridning av kunskap gällande riskfaktorer, bristande tillgång till adekvat vård och att uppmärksamma tillstånd som leder till sjukdom och död, exempelvis reumatisk hjärtsjukdom hos barn.

“We are advocating for better heart health – enabling people to live longer, better and more heart-healthy lives, whoever and wherever they are.” WHF

Läs mer

World Heart Day 2018

WHF, World Heart Federation

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.