Linneuniversitetet Medisera stipendiet

Hur viktig är D-vitamin för vår hälsa?

18 november 2019

D-vitamin hjälper kroppen att tillgodogöra sig kalcium och fosfat vilket främst ger ett starkare skelett. Har du brist på D-vitamin kan det ge benskörhet och trötthet men även andra symtom och sjukdomar.

Risker med D-vitaminbrist

D-vitaminbrist förknippas främst med benskörhet men risken ökar även för infektionssjukdomar, värk och depressioner. För många är trötthet ett tydligt symtom. I sällsynta fall har osteomalaci (benuppmjukning) hos vuxna kopplats till D-vitaminbrist. Hos barn kan det resultera i rakit, en sjukdom som ger ”mjukt och missformat skelett”.

Vilka nivåer av D-vitamin är normalt?

Nivån på D-vitamin mäts i blodet i serum och anges i nmol/l. enligt nedan:

 • under 25  Brist
 • 25 – 50 Insufficiens
 • 50 – 75  Tillräcklig nivå
 • 75 – 125 Optimal nivå (nås sällan av personer i Sverige under vinterhalvåret)
 • över 250 Potentiellt farlig nivå (kontakta alltid vården)

Vad heter analysen på laboratoriet?

Den vanligaste typen av blodanalys gällande D-vitamin heter ”S-Vitamin D 25-OH” och här kan du läsa Unilabs provtagningsanvisningar. S-Vitamin D 25-OH är mer diagnostiskt effektiv för att påvisa brist av vitaminet än den mer ovanliga analysen: S-Vitamin D 1,25 dihydroxi (Vitamin D 1,25-OH). Den senare rekommenderas endast i undantagsfall exempelvis vid rubbning av bisköldkörteln, sjukdom i njurarna, Vitamin D receptordefekt, speciella utredningsfall och primära immunbristsjukdomar.

D-vitamin – Egenproducerat samt via kost

Kroppen kan producera D-vitamin i huden vilket sker när vi befinner oss i solen. På grund av den långa vintern, med få soltimmar, får vissa personer D-vitaminbrist. Det är även möjligt att få i sig vitaminen via kost. Detta då från exempelvis mejeriprodukter och fisk. Livsmedelsverkets rekommendation är att få i sig 10 mg via kosten för både vuxna och barn. Personer över 75 år rekommenderas 20 mg.

Kan man få i sig för mycket D-vitamin?

Enbart genom kosten kan man inte få i sig för mycket D-vitamin, men om man äter kosttillskott kan det bli för höga nivåer. Stora mängder D-vitamin är giftigt och kan få som konsekvens att nivåerna av kalcium i blodet höjs. Detta kan leda till njursvikt genom att för mycket kalcium lagras i njurarna. Enligt Efsa (europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) är den övre gränsen av intag för vuxna 100 mikrogram per dag.

Speciellt utsatta grupper

 • Bor i norra Sverige

I norra Sverige är soltimmarna så få, under vissa delar av året, att D-vitaminbrist kan uppstå.

 • Har täckande klädsel

Med täckande klädsel året om kommer huden inte få den mängd sol som krävs för att kunna producera tillräcklig mängd D-vitamin.

 • Äldre personer

Äldre personer är generellt utomhus i mindre utsträckning samtidigt som kroppen minskar sin kapacitet att producera D-vitamin när man blir äldre.

 • Mörkhyade

Mörkhyade personer behöver mer D-vitamin än ljushyade personer. Därmed kan brist uppstå även om man är ute mycket samt får i sig vitamin via kosten.

 • Överviktiga

Då D-vitamin kan lagras i kroppsfett kan vitaminet bindas i större grad hos personer som är överviktiga. Därmed blir det svårare för kroppen att tillgodogöra sig vitaminet.

 • Veganer

Veganer kan få D-vitaminbrist då de inte äter livsmedel med större mängd av denna vitamin. Detta så som fisk och mejeriprodukter.

 • Om man har tarmproblem

Vid tarmsjukdomar eller exempelvis celiaki kan tarmen har minskat förmåga att ta till sig vitaminen.

Beställ D-vitamintest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.