D-vitamin

Hur viktig är D-vitamin för vår hälsa?

18 november 2019

D-vitamin hjälper kroppen att tillgodogöra sig kalcium och fosfat vilket främst ger ett starkare skelett. Har du brist på D-vitamin kan det ge benskörhet och trötthet men även andra symtom och sjukdomar.

Risker med D-vitaminbrist

D-vitaminbrist förknippas främst med benskörhet men risken ökar även för infektionssjukdomar, värk och depressioner. För många är trötthet ett tydligt symtom. I sällsynta fall har osteomalaci (benuppmjukning) hos vuxna kopplats till D-vitaminbrist. Hos barn kan det resultera i rakit, en sjukdom som ger ”mjukt och missformat skelett”.

Vilka nivåer av D-vitamin är normalt?

Nivån på D-vitamin mäts i blodet i serum och anges i nmol/l. enligt nedan:

 • under 25  Brist
 • 25 – 50 Insufficiens
 • 50 – 75  Tillräcklig nivå
 • 75 – 125 Optimal nivå (nås sällan av personer i Sverige under vinterhalvåret)
 • över 250 Potentiellt farlig nivå (kontakta alltid vården)

Vad heter analysen på laboratoriet?

Den vanligaste typen av blodanalys gällande D-vitamin heter ”S-Vitamin D 25-OH” och här kan du läsa Unilabs provtagningsanvisningar. S-Vitamin D 25-OH är mer diagnostiskt effektiv för att påvisa brist av vitaminet än den mer ovanliga analysen: S-Vitamin D 1,25 dihydroxi (Vitamin D 1,25-OH). Den senare rekommenderas endast i undantagsfall exempelvis vid rubbning av bisköldkörteln, sjukdom i njurarna, Vitamin D receptordefekt, speciella utredningsfall och primära immunbristsjukdomar.

D-vitamin – Egenproducerat samt via kost

Kroppen kan producera D-vitamin i huden vilket sker när vi befinner oss i solen. På grund av den långa vintern, med få soltimmar, får vissa personer D-vitaminbrist. Det är även möjligt att få i sig vitaminen via kost. Detta då från exempelvis mejeriprodukter och fisk. Livsmedelsverkets rekommendation är att få i sig 10 mg via kosten för både vuxna och barn. Personer över 75 år rekommenderas 20 mg.

Kan man få i sig för mycket D-vitamin?

Enbart genom kosten kan man inte få i sig för mycket D-vitamin, men om man äter kosttillskott kan det bli för höga nivåer. Stora mängder D-vitamin är giftigt och kan få som konsekvens att nivåerna av kalcium i blodet höjs. Detta kan leda till njursvikt genom att för mycket kalcium lagras i njurarna. Enligt Efsa (europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) är den övre gränsen av intag för vuxna 100 mikrogram per dag.

Speciellt utsatta grupper

 • Bor i norra Sverige

I norra Sverige är soltimmarna så få, under vissa delar av året, att D-vitaminbrist kan uppstå.

 • Har täckande klädsel

Med täckande klädsel året om kommer huden inte få den mängd sol som krävs för att kunna producera tillräcklig mängd D-vitamin.

 • Äldre personer

Äldre personer är generellt utomhus i mindre utsträckning samtidigt som kroppen minskar sin kapacitet att producera D-vitamin när man blir äldre.

 • Mörkhyade

Mörkhyade personer behöver mer D-vitamin än ljushyade personer. Därmed kan brist uppstå även om man är ute mycket samt får i sig vitamin via kosten.

 • Överviktiga

Då D-vitamin kan lagras i kroppsfett kan vitaminet bindas i större grad hos personer som är överviktiga. Därmed blir det svårare för kroppen att tillgodogöra sig vitaminet.

 • Veganer

Veganer kan få D-vitaminbrist då de inte äter livsmedel med större mängd av denna vitamin. Detta så som fisk och mejeriprodukter.

 • Om man har tarmproblem

Vid tarmsjukdomar eller exempelvis celiaki kan tarmen har minskat förmåga att ta till sig vitaminen.

Testa D-vitamin via blodprov här