Hormoner PMS

Hormonernas påverkan på hjärnan – kvinnors psykiska hälsa

30 september 2021

Medisera stipendiet 2021 delas ut till Moa Nilsson som studerar på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet. Moa är intresserad av hur hormoner påverkar den psykiska hälsan hos kvinnor och hur psykologer kan använda denna kunskap i arbetet med patienter.

Kvinnors psykiska hälsa

Moas mål är att i framtiden arbeta med kvinnors psykiska hälsa. Hon vill göra detta genom att jobba kliniskt som psykolog och kombinera det med forskning. Hon anser att forskningen om kvinnors hälsa är eftersatt, både inom det psykologiska och medicinska fältet, och hon vill vara med och bidra till att kunskapen om kvinnors psykiska hälsa ökar.

Tvärvetenskapligt perspektiv

Psykoneuroendokrinologi är det tvärvetenskapliga fält där psykologi, psykiatri, neurologi och endokrinologi möts, och där anser Moa att forskning om kvinnorelaterade sjukdomar i framtiden bör få en ännu större plats. Hon tror att hormoners påverkan på hjärnan är ett hett framtida forskningsfält även för psykologer. En ökad förståelse för hormonernas inverkan på kvinnors mentala hälsa och hur psykologer kan använda denna kunskap för att ge kvinnor de bästa verktygen för att må bra, är en fråga som hon vill fördjupa sig i.

PMS, PMDS & klimakteriet

Premenstruellt syndrom (PMS), premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och klimakteriebesvär är något som många kvinnor lider av och Moa skulle vilja forska på terapeutiska metoder och andra verktyg som skulle kunna hjälpa dessa kvinnor. Oavsett om en kvinna lider av PMS, PMDS eller klimakteriebesvär eller inte, så tror Moa att en generell kunskapshöjning om menscykeln och dess hormonella påverkan på kropp och psyke skulle kunna ha en positiv inverkan på kvinnors psykisk hälsa. Ökade anslag till forskning om hur hormoner påverkar den mentala hälsan är avgörande för att kvinnor ska kunna leva sina liv i symbios med hormonerna och dess mentala och fysiska konsekvenser. Detta skulle i sin tur kunna leda till förhöjd livskvalitet för många kvinnor.

Framtidsplaner

Moa vill inom det kommande året bli delaktig i ett forskarlag där hon kan fördjupa sina kunskaper kring hormonernas påverkan på kvinnors psykiska hälsa. Medisera önskar Moa lycka till i framtiden, ämnet är högst relevant och viktigt, och hoppas på detta sätt kunna stödja och följa Moas inriktning och karriär framåt.

Mer information

Podcast-tips för dig som vill lära dig mer om PMS och PMDS

Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)

PMS, besvär före mens, 1177

Forskare i Umeå arbetar för att få fram läkemedel mot svår PMS

Effects of GABA active steroids in the female brain with a focus on the premenstrual dysphoric disorder

Klimakteriet, 1177

Undersök hormoner kopplade till klimakteriet