Diabates - socker

Höga samhällskostnader för typ 2-Diabetes

1 januari 2020

Mellan 2006 och 2014 fördubblades samhällskostnaderna för typ 2-diabetes i Sverige. Därmed har även kostnaden för följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt ökat. En oroväckande trend som behöver brytas med hjälp av förebyggande åtgärder.

Den svenska studien DAISY, som presenterades på en internationell diabeteskonferens år 2016, visar på en tydlig negativ trend gällande diabetes i Sverige. I ett pressmeddelande från Astra Zeneca sammanfattar läkemedelsföretaget studien och visar att samhällskostnaden ökat från 5,5 miljarder år 2006 till 11,6 miljarder år 2014. Den kraftiga ökningen anses främst komma från att allt fler patienter får diagnosen samt dess följdsjukdomar.

”Diabetes är ett globalt hälsoekonomiskt problem”, kommenterar David Nathanson, överläkare på Södersjukhuset och påpekar hur viktigt det är att arbeta för att motverka utvecklingen.

”Det är oerhört viktigt att arbeta aktivt med tidig diagnos, förebyggande åtgärder som kost och motion samt effektiv behandling och uppföljning för att förebygga komplikationer och för tidig död till följd av diabetes”

Stora kostnader för behandling och följder

Kostnaden för läkemedel uppges uppgå till 4 % av den totala kostnaden så främst handlar det om ökade kostnader för behandling och följdsjukdomar.

I Sverige har ungefär 400 000 personer diabetes och enligt studien har dessa personer i genomsnitt nio fler sjukdagar per år än de som inte har diabetes. Utöver tydliga följdsjukdomar så som stroke och hjärtinfarkt visade resultatet även att kostnaden ökade med sjukdomsprogression. Dagens Medicin skriver:

”Forskarnas slutsats är att myndigheterna globalt skulle kunna minska sina kostnader genom att minimera insjuknande i diabetes i befolkningen och genom att diagnosticera sjukdomen tidigt.”

Kost och hälsa kan vända trenden

I en intervju till Hälsorapporten.nu säger Nathanson att en väg att bryta trenden skulle kunna vara att ta efter amerikanska ADA:s rekommendationer och screena olika riskgrupper. Bland annat är överviktiga över 45 år samt de med dokumenterad diabetes i släkten i riskzonen.

I ett proaktivt arbete skulle information kunna förmedlas till personer i dessa riskgrupper. Information där man bland annat påvisar hur ändrade vanor inom kost och motion kan minska risken för att få typ 2-diabetes.

Studien kan läsas här

Testa blodsockervärden via blodprov här