Håll hjärnan frisk

Hjärnfondens företagsvän 2020

9 oktober 2020

“Det är en del av Mediseras mission att bidra till nytta både på individ och samhällsnivå och därför känns det meningsfullt och viktigt att även i år vara Hjärnfondens företagsvän.”

Vad är Hjärnfonden?

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Fonden är en ideell insamlingsstiftelse som inte får statligt stöd. Uppgiften är att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Stiftelsen bildades 1994 av professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet i Solna och styrelsens ordförande har sedan starten och fram till och med 2009 varit tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt. Han är numera är hedersordförande. H.K.H Kronprinsessan Victoria är beskyddare av Hjärnfonden.

Vad gör Hjärnfonden?

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt forskning om sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Nytt för 2020 är att det går att erhålla forskningsbidrag med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Varje år delar Hjärnfonden ut forskningsbidrag till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet och stipendier till forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. Här kan du läsa mer om vilken forskning som fått bidrag de senaste åren.

Läs mer om Mediseras Hälsotester här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.