hälsokontroll stor

Hälsokontroll Stor

6 oktober 2022

Hälsokontroll Stor är för dig som vill göra en omfattande hälsokontroll genom kartläggning och analys av blodvärden. Få kunskap om dina blodvärden, undersök om du är i riskzonen för vissa sjukdomar och följ dina värden över tid. Följande ingår i Hälsokontroll Stor:

  • 35 st analyser som bl.a. undersöker blodvärde och som kan indikera diabetes, metabolstörning, hjärtsjukdom, bristande njur- och leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, sjukdom i prostata, testosteronnivåer och inflammation
  • För kvinnor ingår fritt T3 och vitamin B9 (Folat), och för män ingår PSA och testosteron
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför ska du beställa en stor hälsokontroll?

På lång sikt kan alla drabbas av till exempel hjärtinfarkt, diabetes och stroke. Dessa sjukdomar har en tydlig korrelation till livsstilsfaktorer såsom motion, rökning och kost. Genom att kartlägga dina blodvärden kan du bilda dig en uppfattning om hur dina värden ser ut jämfört med referensvärden och få hjälp att identifiera om du befinner dig i riskzonen för sjukdom eller lider av brist på ex. vitaminer eller mineraler.

Följande blodmarkörer ingår i Hälsokontroll Stor

Blodstatus
Hemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
MCH
Erytrocyter (EPK)
Hematokrit (EVF)
Medel cell volym (MCV)

Diabetes
Glukos
HbA1C

Hjärta/kärl
HDL – kolesterol
LDL – kolesterol
LDL/HDL Kvot
Kolesterol – total
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
Apo kvot

Njurfunktion
Kreatinin
eGFR (Krea) rel
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin

Leverfunktion
ASAT
ALAT

Vitaminer
D-vitamin
B12 – Kobalamin
B9 – Folat (bara för kvinnor)
Mineraler
Järn
Magnesium
Ferritin

Sköldkörtelrubbning
TSH
T4 (fritt)
T3 (fritt) – (bara för kvinnor)

Prostata/testosteron
PSA (bara för män)
Testosteron (bara för män)

Inflammation
CRP

Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.