Medisera stödjer forskningen hjärt-kärlsjukdomar

God Jul och Gott Nytt 2020 önskar Medisera

22 november 2019

2019 har varit ett händelserikt år för oss på Medisera. Vi vill tacka alla våra kunder och patienter som valt att genomföra sin Hälsokontroll hos oss. Detta gör det möjligt för Medisera att skänka pengar till forskningen. Även i år, 2019, har Medisera valt att ge en julklapp till Hjärt-Lungfonden.

Vi vill även tacka våra samarbetspartners och provtagningsställen runt om i Sverige. Sist, men inte minst, ett stort tack till våra kompetenta läkare. Med hopp om fortsatt gott samarbete även 2020!

Hjärtrapporten 2019

I dagarna släppte fonden “Hjärtrapporten 2019” och Socialstyrelsen har meddelat att antalet människor som lever med Hjärt-Kärlsjukdom i Sverige för första gången är fler än 2 miljoner.

Hur kan man förebygga sjukdom?

Här kan du läsa mer om hur man kan förebygga Hjärt-Kärlsjukdom genom bland annat dina livsstilsval.

Mediseras mission

”Att tillgängliggöra medicinsk information via biomarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa i syfte att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling.”

Testa kolesterolnivåer via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.