Vita blodkroppar – vanliga frågor och svar

De vita blodkropparna heter leukocyter och spelar en viktig roll för ett fungerande immunförsvar. Vita blodkroppar äter upp skadad vävnad i kroppen, skyddar den mot främmande ämnen och skickar signaler till de delar av immunförsvaret som behöver hjälp.

Vad beror låga vita blodkroppar på?

Det kan finnas flera orsaker till att ha ett lågt antal vita blodkroppar. Influensa, vitamin B12-brist, folatbrist, strålning, aggressiva infektioner och leukemi är exempel på faktorer som kan medföra ett lågt värde. Ibland är ett lågt värde en konsekvens av en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar och förstör sina egna vita blodkroppar. Du kan läsa mer om högt och lågt värde för vita blodkroppar här. 

Vad händer om man har för få vita blodkroppar?

Immunförsvaret är ständigt aktivt och består framför allt av de vita blodkropparna. När kroppen innehåller för få vita blodkroppar försämras därför immunförsvaret och risk för att drabbas av virus och bakterier ökar.

Vad kan man göra för att öka de vita blodkropparna?

Vitamin B6 hjälper kroppen att producera mer vita blodkroppar och finns i mat som potatis, baljväxter och bär. Magnesium är en betydelsefull mineral för vita blodkroppar och ser till att viktiga processer i immunförsvaret fungerar. Livsmedel som kött, fisk och bladgrönsaker är rika på magnesium. Även C-vitamin aktiverar och stimulerar bildandet av vita blodkroppar och finns i bland annat citrusfrukter och bär.

Vad skyddar vita blodkroppar mot?

Vita blodkroppar hjälper till att skydda kroppen mot infektioner, inflammation, allergiska reaktioner och cancer.

Vad ska vita blodkroppar ligga på?

Via blodprov kan du få reda på ditt leukocyt-värde, det vill säga ditt värde på vita blodkroppar. Referensvärdet ligger mellan 3.5 – 8.8. Hälsokontroll Stor är en omfattande analys som ger dig en överblick över hälsan, där ingår bland annat analys av vita blodkroppar. Du kan läsa mer om vita blodkroppar och blodprov här. 

Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.