Visas nivån av järn via blodprov?

Med ett blodprov går det enkelt att se aktuell nivå av järn i blodet. Brist på järn är framförallt vanligt hos fertila kvinnor och kan resultera i trötthet och en känsla av energilöshet. Vanligaste orsaken är att personen förlorar blod, vid mens, men även sjukdomar kan ligga bakom låga värden av järn.

Vilka symtom kan påvisa järnbrist?

Framförallt är det orkeslöshet och trötthet som kännetecknar järnbrist. Du kan även känna dig yr, lätt bli andfådd, ofta ha ont i huvudet eller ha öronsus.

När behöver vård sökas?

Har du ett avvikande järnvärde ska alltid vården kontaktas. Börja inte med kosttillskott eller på annat sätt försöka påverka järnvärdet innan undersökning skett av läkare. I annat fall kan de blodtester som läkaren genomför bli missvisande.

Oavsett om järnvärdet är på normalt eller avvikande nivå ska läkare kontaktas om du känner dig ovanligt trött, orkeslös eller har sjukdomstillstånd.

Beställ blodprov för järnbrist

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.