Vilka kontaktuppgifter har läkemedelsverket?

Telefon
018-17 46 00

E-post
registrator@lakemedelsverket.se

Postadress
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Kontakta Läkemedelsverket

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.