Vilka kontaktuppgifter har läkemedelsverket?

Telefon
018-17 46 00

E-post
registrator@lakemedelsverket.se

Postadress
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Kontakta Läkemedelsverket

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.