Vilka cancermarkörer kan ses via blodprov?

Cancermarkörer (tumörmarkörer) är de ämnen som blir förhöjda vid cancer. Ökad produktion av vissa ämnen kan uppstå vid samtliga cancerformerm men det vanligaste är att ett förhöjt värde påvisar en specifik cancerform.

Fördelar och nackdelar med att analysera cancermarkörer

Fördelen med att genomföra blodprov, för att analysera cancermarkörer, är att förhöjda värden kan upptäckas på ett tidigt stadie. Värden som kan vara ett resultat av cancer, men som inte nödvändigtvis behöver bero på detta.

Nackdelen med dessa blodprov är att det kan finnas ett flertal olika orsaker bakom värdeförändringen. Ett PSA-prov kan exempelvis visa förhöjda värden efter infektion i kroppen eller efter sexuell aktivitet. Dessutom framgår det inte om det är maligna eller godartade tumörer.

Sensitivitet och specificitet

Cancermarkörer kategoriseras utifrån sensitivitet samt specificitet. I det fall som markören är 100 % sensitiv innebär detta att en specifik cancerform kan upptäckas hos samtliga som genomför provet. Ju lägre sensitivitet desto mindre exakt är provet.

Vid 100% specificitet innebär det att provet helt kan säkerställa om det är maligna eller godartade tumörer. Som nämnts har PSA-prov svagheter i bägge dessa punkter.

Beställ PSA-prov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.