Vilka blodprov kan indikera diabetes?

De blodprov som tydligast indikerar diabetes är HbA1c samt P-Glukos. De kan även kompletteras med andra analyser.

HbA1c

HbA1c visar medelvärdet på blodsockret under de senaste åtta till tolv veckorna. Vid höga värden kan provet även indikera om det är typ 1-diabetes eller typ 2-diabets.

P-Glukos

P-Glukos visar på blodsockervärdet exakt vid provtagningstillfället. Det kan därmed variera över dygnet och framförallt om personen har ätit nära inpå provtagningen. Det är detta värde som framförallt typ-1 diabetiker regelbundet behöver kontrollera.

Fastande blodprov kan genomföras efter minst 8 timmar utan föda. Är blodsockervärdet över 7 kan detta tyda på diabetes. Detta framförallt om det samtidigt finns andra tydliga diabetessymtom.

Icke fastande blodprov kan utföras när som helst på dygnet.

Blodsockerbelastningstest/Glukosbelastningstest

Vid detta test dricks först 75 g druvsocker varpå blodsockervärdet mäts efter 2 timmar. Detta ska ske på fastande mage. Är värdet över 11,1 (venöst blodprov) alternativt 12,2 (kapillärt blodprov) anses personen har diabetes. Detta skall genomföras under kontrollerade former inom vården.

C-peptid

C-peptidprov tas för att avgöra vilken typ av diabetes det handlar om. Ett högt värde, tillsammans med högt blodsockervärde, pekar på typ 2-diabetes. Bedömningen behöver dock kompletteras med annan information än endast ett blodprov för att ställa diagnos.

Beställ blodsockertest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.