Vilka blodprov kan indikera diabetes?

De blodprov som tydligast indikerar diabetes är HbA1c samt P-Glukos. De kan även kompletteras med andra analyser.

HbA1c

HbA1c visar medelvärdet på blodsockret under de senaste åtta till tolv veckorna. Vid höga värden kan provet även indikera om det är typ 1-diabetes eller typ 2-diabets.

P-Glukos

P-Glukos visar på blodsockervärdet exakt vid provtagningstillfället. Det kan därmed variera över dygnet och framförallt om personen har ätit nära inpå provtagningen. Det är detta värde som framförallt typ-1 diabetiker regelbundet behöver kontrollera.

Fastande blodprov kan genomföras efter minst 8 timmar utan föda. Är blodsockervärdet över 7 kan detta tyda på diabetes. Detta framförallt om det samtidigt finns andra tydliga diabetessymtom.

Icke fastande blodprov kan utföras när som helst på dygnet.

Blodsockerbelastningstest/Glukosbelastningstest

Vid detta test dricks först 75 g druvsocker varpå blodsockervärdet mäts efter 2 timmar. Detta ska ske på fastande mage. Är värdet över 11,1 (venöst blodprov) alternativt 12,2 (kapillärt blodprov) anses personen har diabetes. Detta skall genomföras under kontrollerade former inom vården.

C-peptid

C-peptidprov tas för att avgöra vilken typ av diabetes det handlar om. Ett högt värde, tillsammans med högt blodsockervärde, pekar på typ 2-diabetes. Bedömningen behöver dock kompletteras med annan information än endast ett blodprov för att ställa diagnos.

Beställ blodsockertest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.