Vilka blodmarkörer uppvisar dygnsvariation?

Blodmarkörer kan variera betydligt under dygnet på grund av kroppens naturliga biologiska rytm. Denna dygnsvariation kan påverka resultaten av blodprov och därmed jämförelse och analys.

Varför är tidpunkten för blodprovet viktig?

Kroppens biologiska klocka reglerar många av våra hormonella och metaboliska processer, vilket leder till naturliga variationer i vissa blodmarkörer under dygnet. Att ta blodprover vid rätt tidpunkt är avgörande för att få tillförlitliga och jämförbara resultat, till exempel vid jämförelse mot fastställda referensvärden. Felaktig tidpunkt för provtagning kan leda till missvisande värden och felaktiga slutsatser.

Blodmarkörer med dygnsvariation

Här är en genomgång av några viktiga blodmarkörer som uppvisar dygnsvariation och hur dessa påverkar blodprovstagning:

  • Kortisol
  • Testosteron och bioaktivt testosteron
  • Prolaktin
  • Järn
  • Transferrinmättnad
  • TIBC (Järnbindande kapacitet)

Kortisol

Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna och spelar en viktig roll i kroppens stressrespons. Kortisolnivåerna är högst på morgonen och lägst på kvällen. Blodprov för kortisol tas på morgonen innan kl. 10:00 för att få en korrekt bedömning av hormonets nivåer.

Testosteron och bioaktivt testosteron

Testosteron är ett könshormon som har en tydlig dygnsvariation, med högre nivåer på morgonen och lägre nivåer på kvällen. Män skall ta blodprovet före kl. 10:00 på morgonen. Kvinnor kan ta blodprovet närsomhelst under dagen.

Prolaktin

Prolaktin är ett hormon som påverkar mjölkproduktionen och har högre nivåer under natten och tidigt på morgonen. Blodprov för prolaktin tas efter det att patienten varit uppegående minst 3 timmar, det vill säga provtagning bör ske efter kl 10.00.

Järn

Järnnivåerna i blodet kan variera under dagen, med högre nivåer på morgonen och lägre nivåer på kvällen. Blodprov för järn tas därför på morgonen innan kl. 10:00.

Transferrinmättnad

Transferrinmättnad kan påverkas av dygnsvariation. För att få korrekta och jämförbara resultat rekommenderas det att blodprovet tas på morgonen, innan kl. 10:00.

TIBC (Järnbindande kapacitet)

Samma gäller för TIBC. Blodprovet tas på morgonen, innan kl. 10:00.

Se alla Mediseras hälsokontroller

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.