Vid vilka tillfällen undersöks kalium i blodprov?

Blodprov som visar nivån av kalium i blodet tas framförallt vid misstanke om njursjukdomar. Det är även vanligt med regelbundna prover vid behandling med läkemedel mot hjärtsjukdomar eller högt blodtryck.

Om kaliumbalansen är rubbad kan musklernas funktion försämras vilket därmed även kan påverka hjärtats möjlighet att fungera korrekt.

Vid misstanke om njursjukdom

Det är främst genom livsmedel som vi får i oss kalium. Den mängd som kroppen inte behöver ser sedan njurarna till att föra bort via urinen. I binjurarna produceras hormonet aldosteron som även påverkar kaliumnivån. Genom att mäta kaliumnivån i blodet kan därmed försämrad funktion i njurarna eller binjurarna upptäckas.

Njursvikt är den enskilt vanligaste orsaken till förhöjda kaliumvärden och vid värde över 5,0 mmol/L ges diagnosen hyperkalemi.

Vid vissa läkemedel

En del läkemedel som används vid hjärtsjukdomar eller högt blodtryck kan höja kaliumnivån medan andra kan sänka denna nivå. Vid behandling med dessa läkemedel kan därför regelbunden mätning ske av kalium i blodet för att se dess påverkan.

Vid behandling med dropp

Regelbunden mätning av kalium sker även på personer som ligger på sjukhus och får dropp och därmed får salter och vätska in i blodet.

Läs mer om Hälsokontroll stor

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.