Varför skiljer sig mina värden på eGFR?

Det finns olika analyser och beräkningsmetoder gällande eGFR, man kan beräkna det utifrån Cystatin C och utifrån Kreatinin. En vanlig orsak till en sådan diskrepans med ett lägre eGFR beräknat på Cystatin C jämfört med eGFR beräknat på Kreatinin är om man behandlas med kortison/har erhållit kortisonspruta. Kortisonpreparat höjer koncentrationen av Cystatin C i blodet. Hos kortison behandlade patienter rekommenderas inte Cystatin C/eGFR(Cystatin C).

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.