Om FSH test via blodprov

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. Det är ett viktigt hormon för kroppens fortplantningsförmåga, både hos kvinnor och hos män. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. FSH, östrogen och inhibin (ett annat hormon som produceras i äggstockarna) styr bland annat menstruationscykeln hos kvinnor samt spermieproduktionen hos män.

Varför behövs test och analys av FSH?

Män och kvinnor som behöver hjälp med att skaffa barn bör undersöka FSH-värdet i blodet. Detta värde är nödvändigt att veta vid undersökning av flera saker. Hos kvinnor mäts FSH-värdet vid exempelvis klimakteriet, cystor i äggstockarna, onormal mens och infertilitet. Hos män undersöks FSH också vid infertilitet eller om testiklarna inte är fullt utvecklade. Hos barn och ungdomar undersöks FSH om personen är för tidig eller för sen in i puberteten.

Förhöjt värde av FSH

Om värdet av FSH är för högt kan det bero på flera orsaker. Innan och efter klimakteriet ökar t.ex. FSH-värdet i blodet. Vissa sjukdomar, exempelvis Turners syndrom och Klinifelters syndrom, ger höga FSH-värden. Det kan även indikera att en kvinnlig patient har en liten äggreserv, något som gör det svårare att bli gravid. Hos män betyder ett förhöjt värde att testiklarna och spermieproduktionen inte fungerar optimalt. I sällsynta fall kan värdet även bero på en tumör i hypofysen. Höga nivåer hos ungdomar indikerar att puberteten är på väg att starta eller har startat.

Lågt värde av FSH

Låga värden av FSH hos kvinnor indikerar att kroppen inte producerar ägg, något som i sin tur kan bero på sjukdom eller att kvinnan är gravid. Det förekommer även hos kvinnor som är undernärda eller nyligen tappat mycket vikt. Det kan även betyda att vissa av kroppens organ, oavsett kön, inte tillverkar tillräckligt många hormoner.

Beställ FSH test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.