Vad visar ett CRP blodprov?

Ett blodprov som testar CRP (C-reaktivt protein) kallas generellt för snabbsänka och mäter nivån av proteinet CRP i blodet för att upptäcka infektion eller inflammation. Provet tas oftast tillsammans med ett SR-prov. Läs mer om Mediseras CRP test via blodprov.

Vid misstanke om infektion/inflammation

Den vanligaste orsaken till att läkare vill kontrollera CRP är misstanke om att patienten har en sjukdom som orsakas av bakterier. Det är även vanligt att provet tas efter operation för att kontrollera att det inte finns en infektion eller inflammation i kroppen.

Ett enkelt CRP-prov kan genomföras via kapillärt blodprov (fingret) eller venöst blodprov (oftast i armvecket). Det kan tas när som helst på dygnet och analysen kan genomföras mycket snabbt.

Anser läkaren att analyssvaret behövs akut kan resultatet på sjukshus presenteras på mindre än 10 minuter. Det vanligaste är däremot att proverna skickas iväg på analys vilket därmed innebär att svaren kommer efter ett par dagar.

Vid beställning av inflammationsprov från Medisera presenteras provsvaren digitalt inom 2 – 6 dagar från provtagningstillfället. Läs mer om Mediseras CRP test.

Testa inflammation via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.