Vad kostar ett blodprov för D-vitamin?

Ett D-vitamin blodprov kostar 479 kr via Medisera. Framförallt är det vegetarianer och personer som inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel (främst mejeriprodukter) som får D-vitaminbrist. Men det gäller även personer som har mycket liten solexponering.

Bredare kontroll via Vitamin & Mineraltest

D-vitaminbrist kan exempelvis resultera i trötthet och muskelsvaghet, men kan även vara en bidragande orsak till vissa sjukdomar. Önskas nivån av D-vitamin undersökas, eller följas över tid, är D-vitamintest ett bra alternativ. Finns behov av att kontrollera flera näringsämnen är ett alternativ att välja det större Vitamin & Mineraltestet som omfattar 13 analyser. Det kostar 890 kr.

Beställ D-vitamintest här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.