Vad kan ett kortisoltest via blodprov visa?

Nivån på stresshormonet kortisol mäts exempelvis via blodprov. Avvikande värden kan tyda på Cushings syndrom, Addisons sjukdom eller förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Stress är en starkt bidragande orsak till förhöjt värde vilket förklarar varför kortisol kallas för stresshormon. Normalt sett rör sig värdet relativt snabbt upp och ner utifrån stressnivå men utsätts en person för stress regelbundet kan högre värden mätas över tid. Vid kronisk stress kan däremot värdena minska. Långsiktigt påverkar avvikande värden immunförsvaret negativt.

För lågt kortisolvärde

Symtom vid för lågt kortisolvärde är bland annat trötthet och en allmän svaghetskänsla. En orsak kan vara Addisons sjukdom då sjukdomen innebär att binjurarnas möjlighet att producera kortisol minskas. För att säkerställa diagnos behöver läkare utföra flera andra provtagningar.

För högt kortisolvärde

Symtom vid för högt kortisolvärden är bland annat högt blodtryck, viktuppgång och fettansamlingar. Framförallt ökar risken för olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Viktigt med samma förutsättningar vid provtagning

Kortisolvärdet är individuellt och kan därmed skilja relativt mycket mellan olika personer. Dessutom varierar det över dygnet, i samband med måltider samt vid fysisk aktivitet. Eftersom värdet alltid är högst på morgonen ska provet alltid ske under denna tid på dagen. Vid uppföljande provtagningar bör förutsättningarna vara så lika som möjligt som vid första provtagningstillfället.

Beställ blodprov för kortisol här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.