PSA test via blodprov

PSA är ett äggviteämne som alla män har oavsett hälsotillstånd. Förkortningen står för Prostataspecifikt Antigen och är ett enzym som endast män har.

Testa PSA genom enkelt blodprov

Inuti prostatan produceras PSA och finns oftast i en hög koncentration i mannens sädesvätska. PSA test tas genom ett enkelt blodprov. Att ha ett lågt värde PSA i blodet är helt normalt, men man bör vara vaksam om det är ett högre värde. Dock kan även ett för lågt värde av PSA innebära en risk. PSA-analysen har en del brister i och med att ett “positivt” utslag kan ha flera orsaker. Om ett blodprov visar att en man har ett förhöjt eller lågt värde av PSA behöver man gå vidare med fler utredningar för att ta reda på vad orsaken är.

Högre risk att drabbas

Innan du bestämmer dig för ett PSA-test kan det vara bra att undersöka om du har högre risk att drabbas av prostatacancer, exempelvis om du har släktingar som haft cancer i prostatan.

Mediseras blodprov

Läs om Mediseras PSA prov via blodprov.

PSA ingår även i Mediseras Prostata & Testosterontest.

Det ingår även för män i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs test och analys av PSA?

Test och analys av PSA kan vara bra för att tidigt upptäcka eller undersöka risken för att drabbas av prostatacancer. Dock brukar man inte utföra en PSA-analys för yngre män utan det utförs oftast på män över 50 år. Även män som har högre risk för prostatacancer kan ha fördel av en PSA-analys.

Förhöjt värde av PSA

Ju högre värde av PSA en man har, desto högre är risken för prostatacancer. Ett förhöjt värde av PSA kan vara en indikator på prostatacancer men det måste inte betyda att det är cancer. Ett förhöjt värde kan även bero på att det skett en prostataförstoring som är godartad, då indikerar inte ett förhöjt PSA värde något negativt. Även när prostatan är inflammerad kan den uppvisa ett förhöjt värde av PSA. Om ett blodprov visar att en man har ett förhöjt värde av PSA utförs oftast även ett ultraljud (TRUS) och en prostatabiopsi för att se om det handlar om cancer.

Lågt värde av PSA

Att ha ett lågt värde av PSA är oftast bra eftersom risken för cancer i prostatan minskar. Dock kan även ett för lågt värde av PSA innebära en cancerrisk.

Beställ PSA prov via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.