Pälsdjursallergitest

Vad innebär pälsdjursallergi?

Kliande näsa, nysningar och röda ögon efter att du varit i närheten av en katt eller hund? Då kan du lida av pälsallergi. Pälsdjursallergi är relativt vanligt och uppstår när slemhinnor i ögonen, näsan eller i lungorna reagerar på ämnen från pälsdjur, vanligtvis djurets saliv, urin eller själva pälsen.

Läs om Mediseras pälsdjursallergitest via blodprov.

Symptom vid pälsdjursallergi

Symptomen vid pälsdjursallergi varierar, men de vanligaste tecknen på allergi är att ögonen kliar och blir röda, att näsan rinner och att du nyser. En del kan även få nässelutslag på huden nästan direkt när de kommer i kontakt med djuret. Ofta är den här typen av allergi ärftlig, men ibland kan den uppstå utan orsak. Pälsdjursallergiska barn utvecklar ofta även astma och luftrörssymptom.

Hur vet jag om jag har pälsallergi?

Om du ser ett samband med ovanstående symptom och kontakt med pälsdjur som exempelvis katt, häst, ko eller hund, finns det en risk att du är pälsdjursallergiker. Om du är orolig för att ditt barn är pälsdjursallergiker kan det vara bra att vara uppmärksam även på andra symptom, till exempel trötthet och långdragna förkylningar.

Behandling av pälsdjursallergi

Behandlingen kan se olika ut och för vissa allergiker hjälper det att ta antihistamintabletter. Vissa personer får hjälp genom kortison. Det finns även ett vaccin som kallas för ASIT, allergenspecifik immunterapi. Vaccinet ges i sprutform sju veckor i rad och sedan mer sällan. Den här typen av vaccin ges under flera år.

Beställ pälsdjursallergitest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.