Blodprov & blodanalys – MCH (hemoglobinmassa)

MCH är en förkortning av “Mean Corpuscular Hemoglobin”. Det är ett värde som anger den genomsnittliga massan av hemoglobin i varje röd blodcell och är ett av flera test som alltid utförs vid analys av blodet. Med andra ord kan man säga att MCH visar ungefär hur mycket hemoglobin varje röd blodcell har. Hemoglobin är ett protein i de röda blodcellerna som ser till att de kan transportera syre till kroppens olika delar och ta med sig koldioxid ut till lungorna för utandning. För stora eller för liten mängd hemoglobin hos de röda blodcellerna innebär att något inte står rätt till i kroppen.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest där test MCH inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av MCH ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen?

Genom att analysera den genomsnittliga mängden hemoglobin varje röd blodkropp har kan man snabbt konstatera ifall det finns för mycket eller för lite hemoglobin hos de röda blodcellerna. Detta test är en av flera viktiga pusselbitar som tillsammans ger en bild av din blodstatus.

Förhöjt värde av MCH

Ett högre MCH-värde är vanligt hos personer som inte har tillräckligt av vissa ämnen i kroppen (B12 och folsyra), något som kallas för makrocytär anemi. Det kan även vara en indikator på att personer har någon form av leverskada eller leversjukdom eller t.ex. problem med tarmen. Högt MCH-värde förekommer ofta hos personer som konsumerar för mycket alkohol.

Lågt värde av MCH

Låga MCH-värden kan bero på flera olika saker. Eftersom kroppen behöver järn för att kunna producera blod kan ett lågt MCH-värde indikera järnbrist, något som kan leda till blodbrist (anemi). För lite MCH behöver inte nödvändigtvis bero på en sjukdom utan kan även vara ett resultat av en obalanserad kost.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.