Högt kolesterol – mät kolesterol via blodprov

Kolesterol-total är en analys som ger svar på hur mycket fett det finns i blodet av både kolesterol och triglycerider. Kolesterol är ett livsviktigt fettaktigt ämne som kroppen kan producera själv. Det används bland annat för att ge cellerna stadga. Triglycerider kan inte produceras i kroppen utan kommer från mat. Det används bland annat för att lagra energi i kroppen. Kolesterol och triglycerider transporteras i blodet genom olika proteinpaket, HDL och LDL.

Läs om Mediseras Hjärt & Kärltest där test av kolesterol inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av kolesterol ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs test och analys av kolesterol total?

Genom att undersöka hur mycket kolesterol ditt blod har, inklusive triglycerider, kan man fastställa ifall det finns för mycket fett i blodet. Har du för stora halter blodfett kan det snabbt leda till att dina blodkärl förfettas eller förkalkas, något som i sin tur leder till en ökad risk för stroke eller andra hjärt- och kärlsjukdomar. Analysen används även för att kontrollera effekten av olika mediciner eller behandlingar. Värt att nämna är att ditt totalkolesterolvärde inte anger vad det är för typ av kolesterol du har i blodet.

Högt värde av kolesterol total

Det är inte alltid riskabelt att ha ett högt totalkolesterol värde utan beror även på andra faktorer som höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan handla om livsstilsfaktorer (rökning, avsaknad av fysisk aktivitet, övervikt), ärftliga faktorer (släktingar som har hjärt- och kärlsjukdomar) eller sjukdomar (diabetes, fönstertittarsjuka, högt blodtryck).

Lågt värde av kolesterol total

Om ditt totalkolesterolvärde är lågt kan det innebära att något hämmar kroppens naturliga produktion av kolesterol, vilket i sin tur gör att kroppen får problem med många livsviktiga processer. Kolesterol produceras i flera olika kroppsdelar men framförallt kommer det från levern. Så länge kolesterolvärdet inte är för lågt så är ett lågt kolesterolvärde önskvärt och anses vara ett tecken på god hälsa.

Beställ Hälsokontroll Stor där analys av kolesterol ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.