Järnbrist – test av järn via blodprov

För att kroppen ska kunna binda röda blodkroppar med hemoglobin behövs järn, som är ett mineral. Järnet i blodet gör att kroppen kan transportera syre. Samtidigt behövs järn för att kroppen ska kunna göra sig av med restprodukten koldioxid och transportera det till lungorna för utandning. Detta är bara några av de funktioner och processer i kroppen som kräver mineralen järn. Både för högt och för lågt värde av järn kan vara mycket farligt, men upptäcks det i tid är det ofta lätt att åtgärda. Järnbrist brukar även kallas för blodbrist då kroppen behöver järn för att kunna producera nytt blod. Brist på järn leder snabbt till brist på blod.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras järnbristtest via blodprov där analys och läkarkommentar ingår.

Test av järnbrist ingår även i Mediseras stora hälsokontroll. Klicka här för mer information.

Varför behövs blodanalysen av järn?

Eftersom järn är ett essentiellt ämne i kroppen kan det vara bra att se att värdet ligger på rätt nivå. Kanske har du känt dig trött och hängig på sistone? Eller haft problem med håravfall? Detta kan vara indikationer på att du lider av järnbrist. Ammande kvinnor och kvinnor i fertil ålder har behov av ett större dagligt intag av järn.

Förhöjt blodvärde av järn

Att ha för högt värde av järn är ovanligt, kroppen tar nämligen bara upp den mängd järn den behöver och gör sig av med resten. Dock finns det en risk för överkonsumtion av järn, exempelvis genom att äta mycket rött kött. Skulle du ha ett förhöjt värde av järn kan detta vara giftigt och resultera i att lever, mjälte och leder avlagrar järnet.

Lågt blodvärde av järn – järnbrist

Järnbrist är ganska vanligt idag och kan ha flera orsaker. Eftersom järnet finns i blodet kan många kvinnor som har kraftig menstruation lida av järnbrist och om man äter en ensidig kost kan järnbrist förekomma. Några av symptomen vid järnbrist är trötthet, blekhet och blodbrist.

Testa järnbrist via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.