Järn – vanliga frågor och svar

Varför behöver kroppen järn?

För att kroppen ska kunna binda röda blodkroppar med hemoglobin behövs mineralet järn. Järnet i blodet gör att kroppen kan transportera syre. Samtidigt behövs järn för att kroppen ska kunna göra sig av med restprodukten koldioxid och transportera det till lungorna för utandning. Detta är bara några av de funktioner och processer i kroppen som kräver järn. Både för högt och för lågt järnvärde kan vara farligt, men upptäcks det i tid är det ofta relativt enkelt att åtgärda. Järnbrist brukar även kallas för blodbrist då kroppen behöver järn för att kunna producera blod. Brist på järn leder snabbt till brist på blod. Läs om Mediseras järnbristtest där analys och läkarkommentar ingår.

Vilka är symtomen på järnbrist?

Det är vanligt att du känner trötthet och energilöshet vid järnbrist. Du kan få hjärtklappning, huvudvärk, håravfall, koncentrationssvårigheter och uppleva yrsel. Om järnbristen ökar långsamt kan kroppen anpassa sig gradvis, vilket ibland leder till att symptomen blir subtila trots att bristen är allvarlig. Hur mycket symptom man känner vid järnbrist är individuellt.

Är det farligt att ha järnbrist?

Extremt höga eller låga värden av järn kan vara farligt. Järnbrist hos barn kan leda till problem med hjärnans utveckling. Järnbrist är relativt vanligt och det krävs en längre tid med brist för att bristen ska bli allvarlig.

Hur behandlas järnbrist?

Vilken behandling som sker beror på hur stor järnbristen är samt vad som anses vara orsaken. Vid blodbrist som orsakas av för låga järnvärden är en vanlig behandling järntabletter. De äts regelbundet varpå nya blodprov tas efter behandlingsperioden. I de fall man inte tål järntabletter kan järntillskott ges via sprutor. För de allra flesta räcker järntabletter eller sprutor. Vilken insats som bör ske ska alltid en läkare avgöra utifrån en helhetssyn av hälsotillståndet. Börja inte med järntabletter utan att först konsultera läkare.

Nackdelar med järntabletter

Järn kan bli giftigt vid för höga mängder, det är därför viktigt att kontrollera järnvärdena och rådfråga läkare vid intag av höga halter järn för att inte överskrida den rekommenderade dosen. Kroppen tar inte upp lika stor mängd av järn i tablettform som vid intag av mat. Den största mängden av järnet i en järntablett passerar genom tarmarna utan att tas upp i kroppen. Detta kan leda till att du känner dig illamående, förstoppad eller upplever andra magproblem.

Hur lång tid tar det att bli av med järnbrist?

Det kan ta upp till 6 månader för kroppen att återställa järnbrist trots dagligt intag. Vid akuta fall av järnbrist kan en läkare tillhandahålla injektion via spruta, då tar kroppen upp järnet snabbare.

Vad ska man äta för att få i sig järn?

Inälvs- och blodmat är rikt på järn. Även andra animaliska produkter som ägg, kött och viss fisk innehåller mycket järn. Vegetariska livsmedel som fullkornsprodukter, frukt, baljväxter och vissa nötter är järnrika.

När behövs blodtransfusion vid järnbrist?

I de fall du har mycket låga värden kan blodtransfusion vara ett alternativ. Framförallt gäller det om en läkare anser att de låga värdena kan påverka hjärtats funktion.

Vilka sjukdomar kan järnbrist bero på?

Det vanligaste är att järnbrist uppstår av blodförlust, främst menstruation. Men det förekommer även hos personer med sjukdomar som innebär blödningar. Bland dessa finns exempelvis magsår, cancer och olika tarmsjukdomar. I dessa fall är det viktigt att kombinera behandlingen mot sjukdomen med behandling för det låga järnvärdet.

Testa järn via blodprov

Varför behövs blodanalysen av järn?

Eftersom järn är ett essentiellt ämne i kroppen kan det vara bra att kontrollera värdet. Trötthet och håravfall kan vara indikationer på att du lider av järnbrist. Ammande kvinnor och kvinnor i fertil ålder har behov av ett större dagligt intag av järn.

Vad innebär förhöjt värde av järn?

Att ha höga värden av järn är ovanligt, kroppen tar nämligen bara upp den mängd järn den behöver och gör sig av med resten. Dock finns det risk för överkonsumtion av järn, exempelvis genom att äta mycket rött kött. Skulle du ha ett förhöjt värde av järn kan detta vara giftigt och resultera i att lever, mjälte och leder avlagrar järnet.

Vad innebär lågt värde av järn?

Järnbrist är ganska vanligt idag och kan ha flera orsaker. Eftersom järnet finns i blodet kan många kvinnor som har kraftig menstruation lida av järnbrist och om man äter en ensidig kost kan järnbrist förekomma. Via blodprov kan brist på järn upptäckas vilket kan vara en orsak till onormal trötthet.

Beställ järnbrist-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.