Vad innebär en blodanalys av P-PK (INR) Protrombinkomplex?

PK står för protrombinkomplex och INR står för International Normalized Ratio. INR, som är en internationell enhet, korrigerar de största skillnaderna mellan olika reagens och olika metoder/instrument genom att man beräknar kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid. Metoden är standardiserad nationellt och internationellt. Utomlands kan beteckningen vara endast INR eller PT-INR. Markören analyserar det externa koagulationssystemet och mäter blodets förmåga att koagulera. Detta ger en indikation på blödningstid och leverns förmåga att syntetisera protein. Man vill varken att blodet koagulerar för enkelt (risk för blodpropp) eller att det inte kan koagulera (förblödningsrisk).

Läs mer om Mediseras Blodstatus & Blodkoagulerings test här.

Varför behövs analysen?

Analysen av PK (INR) kan vara en del i en blödningsutredning, screening-test avseende leverfunktion eller en del i en bedömning innan ett operativt ingrepp. Man kan även använda den för att kontrollera och ställa in behandlingseffekter avseende vissa mediciner till exempel Waran eller andra vitamin K-antagonister.

Högt värde av P-PK (INR)

Förhöjt värde kan ses vid bland annat k-vitaminbrist och leverskada då blodets förmåga att koagulera är nedsatt och blödningsrisken kan vara större. Vissa mediciner kan ge förhöjt värde, till exempel bredspektrumantibiotika, antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), anti-vitamin K-behandling och trombinhämmare. Förhöjda värden kan även ses vid brist på vissa antikroppar kopplade till koaguleringsförmåga.

Lågt värde av P-PK (INR)

Ett lågt värde ökar risken för att blodkärlen skall täppas igen på grund av att blodet koagulerar för lätt. Ett lågt värde innebär en högre risk att drabbas av blodpropp.

Beställ blodstatus & blodkoaguleringtest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.