Vad innebär en blodanalys av P- APT-tid?

APT-tid, aktiverad partiell tromboplastintid, kan även förkortas APTT. APT-tid är ett screeningstest för att mäta aktiviteten i blodets koagulationsfaktorer i det så kallade interna koagulationssystemet. Vid en skada där blödning uppstår bildar dessa faktorer en inre ”plugg” över skadan för att stoppa blödningen. Detta verkar tillsammans med det externa koagulationssystemet som täpper till från utsidan. Blodkoagulering är viktig i hemostasen, eller blodstillning även kallat, och är cirkulationssystemets förmåga att kunna stoppa blödningar samtidigt som man undviker en blodpropp. Markören används vid blödningsutredning, kontroll av heparinbehandling samt som en del i bedömningen inför en operation. Det finns en rad olika APTT-reagens vilket gör att resultaten mellan olika laboratorier är svåra att jämföra.

Läs mer om Mediseras Blodstatus & Blodkoagulerings test här.

Varför behövs analysen?

Den är en del i bedömningen avseende blodets förmåga att koagulera. Blodets förmåga att koagulera kan vara normal, eller nedsatt som vid blödarsjuka, eller förhöjd som vid trombofili. Trombofili är en sjukdom när blodet koagulerar alltför lätt och kallas också hyperkoagulabilitet. Risken ökar då för blodproppar och embolier (blockering av blodkärl). Vissa läkemedel minskar blodets koaguleringsförmåga exempelvis Wafarin/Waran, mediciner med verksam substans acetylsalicylsyra, exempelvis; Treo, Magnecyl och Trombyl.

Högt värde, förlängd P- APT-tid

Förlängd APT-tid indikerar att blodets förmåga att koagulera är nedsatt. Detta kan bero på defekter i faktorsystemet, läkemedelsbehandling, svår vitamin K-brist, att man har antikroppar mot koagulationsfaktorerna eller leversjukdom. En normal APT-tid kan ej med säkerhet utesluta mild hemofili det vill säga en blödningsrubbning. Utredningen behöver väga samman många olika faktorer och anamnes för att man skall kunna ställa en diagnos.

Lågt värde, förkortad P- APT-tid

En kortare APT-tid indikerar att blodets förmåga att koagulera är hög. Det krävs en sammanvägd läkarbedömning för att avgöra huruvida detta är avvikande på ett sätt som kan medföra risk för blodpropp.

Beställ blodstatus & blodkoaguleringstest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.