Vad innebär blodprovet Stockholm 3?

Stockholm3 är ett test som bedömer risken att en person får allvarlig prostatacancer. Analys sker av fem proteiner, ca 100 genförändringar samt kliniska data. Analysresultatet ställs sedan i förhållande till personens ålder och släkthistoria varpå risken för prostatacancer kan beräknas.

Skillnaden mellan Sthlm3 och PSA-prov

Med ett PSA-prov mäts nivån av enzymet PSA i blodet. Redan i ett tidigt stadie av prostatacancer uppstår förhöjda värden vilket innebär att ett PSA-prov kan upptäcka indikationer på denna cancerform tidigt.

Problemet är att förhöjda värden inte påvisar om det är det är ofarlig eller aggressiv cancer. Dessutom kan förhöjda värden även uppstå vid infektion i kroppen.

Bara i Stockholm genomför ca 100 000 män PSA-prov årligen för att upptäcka indikationer på denna cancer. Prostatacancerförbundet rekommenderar även att alla män över 50 år bör göra denna årliga kontroll.

Med Stockholm3 skapas en tydligare bild av risken för prostatacancer. Blodprovet identifierar dubbelt så många med aggressiv prostatacancer samt halverar antalet personer som behöver gå vidare och genomföra vävnadsprover. Ungefär hälften av alla som gör provet visar så goda värden att de inte behöver genomföra nya tester på 6 år.

Beställ Stockholm3 testet här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.