Vad innebär blodanalys av GGT – Gamma-Glutamyl Transferase?

GGT (glutamyltransferas) är ett enzym som hänger samman med aminosyrasyntesen. Enzymet finns bland annat i levern. Enzymer, som är proteiner, är viktiga för att reglera hastigheten på kemiska reaktioner i kroppen.

Varför behövs analysen?

Denna blodmarkör ingår i en analys av leverns status och kan även vara en del i en bedömning av alkoholism eller om man misstänker att man befinner sig i riskzonen för hög alkoholkonsumtion. Enzymet ökar vid långvarigt och rikligt intag av alkohol.

Man kan inte endast använda denna markör vid bedömning av alkoholkonsumtion då ett förhöjt värde även kan ha andra orsaker. Vid tillstånd som exempelvis fettlever eller gallstas (när galla inte längre utsöndras till tarmen från gallblåsan som ligger under levern) ökar koncentrationen av GGT i blodet. Enzymet kan även öka i blodet vid leversjukdom som ej är alkoholrelaterad, övervikt, diabetes eller när levern utsätts för giftiga ämnen eller vissa mediciner och naturmedel.

Högt värde av GGT -glutamyltransferas

Ett högt värde kan indikera leverpåverkan. GGT-värdet ökar med kvinnans ålder, men ej med mannens ålder. GGT-värdet kan temporärt höjas vid förtäring av alkohol dygnet innan provtagning.

Lågt värde av GGT -glutamyltransferas

Ett lågt värde av GGT i blodet innebär låga halter av enzymet i blodet. Olika levervärden behöver alltid tolkas och vägas samman till en helhetsbild och ett lågt GGT i kombination med andra höga levervärden ger anledning att undersöka leverns funktion ytterligare.

Beställ levertest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.