Apo kvot, vad innebär det?

Blodfetterna i ditt blod består av triglycerider och olika typer av kolesterol. Just kolesterolet transporteras i två olika proteinpaket, HDL och LDL. HDL transporterar överflödigt fett i blodet till levern så att kroppen kan förbränna det. LDL transporterar kolesterol och fett till kroppens olika delar. LDL brukar även kallas för det dåliga kolesterolet då det kan fastna i blodkärlens väggar och göra att dessa förfettas. Detta ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dåligt LDL har en liten form men det finns även ett bra LDL som är större och som inte fastnar så lätt i blodkärlen. Både HDL och det dåliga LDL (som är mindre) har speciella proteinkomponenter som gör att man kan känna igen dessa. Dessa komponenter är Apolipoprotein A (för HDL) och Apolipoprotein B (för dåligt LDL). Apo kvot får man genom att dela Apo B med Apo A.

Läs mer om Mediseras hjärt och kärltest där apo kvoten inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Apo kvoten ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analys av Apo kvoten?

Apo-kvot visar vilket förhållande dessa två proteiner har med varandra. Eftersom förekomsten av Apoproteinet ger en mer exakt bedömning av hur mycket av HDL och dåligt LDL som finns i blodet ger detta test en klarare riskbedömning jämfört med de traditionella LDL-/HDL-testen.

Förhöjd Apo-kvot

Det finns små skillnader mellan riskzonerna för män och kvinnor.  En förhöjd Apo-kvot innebär en högre risk att drabbas av sjukdom och beror oftast på kost och livsstil. Det kan även bero på sjukdomar och om man äter vissa mediciner.

Låg Apo-kvot

Väldigt låg Apo-kvot kan bero på att det finns mycket lite av det “dåliga kolesterolet” i blodet. Det betyder dock inte att blodet har brist på LDL, det kan helt enkelt vara så att blodets LDL numera är av den goda sorten. Ju lägre Apo-kvot, desto bättre, detta tyder på att risken för hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar är liten.

Beställ Hälsokontroll Stor där Apo kvot ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.