Apo kvot, vad innebär det?

Blodfetterna i ditt blod består av triglycerider och olika typer av kolesterol. Just kolesterolet transporteras i två olika proteinpaket, HDL och LDL. HDL transporterar överflödigt fett i blodet till levern så att kroppen kan förbränna det. LDL transporterar kolesterol och fett till kroppens olika delar. LDL brukar även kallas för det dåliga kolesterolet då det kan fastna i blodkärlens väggar och göra att dessa förfettas. Detta ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dåligt LDL har en liten form men det finns även ett bra LDL som är större och som inte fastnar så lätt i blodkärlen. Både HDL och det dåliga LDL (som är mindre) har speciella proteinkomponenter som gör att man kan känna igen dessa. Dessa komponenter är Apolipoprotein A (för HDL) och Apolipoprotein B (för dåligt LDL). Apo kvot får man genom att dela Apo B med Apo A.

Läs mer om Mediseras hjärt och kärltest där apo kvoten inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Apo kvoten ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analys av Apo kvoten?

Apo-kvot visar vilket förhållande dessa två proteiner har med varandra. Eftersom förekomsten av Apoproteinet ger en mer exakt bedömning av hur mycket av HDL och dåligt LDL som finns i blodet ger detta test en klarare riskbedömning jämfört med de traditionella LDL-/HDL-testen.

Förhöjd Apo-kvot

Det finns små skillnader mellan riskzonerna för män och kvinnor.  En förhöjd Apo-kvot innebär en högre risk att drabbas av sjukdom och beror oftast på kost och livsstil. Det kan även bero på sjukdomar och om man äter vissa mediciner.

Låg Apo-kvot

Väldigt låg Apo-kvot kan bero på att det finns mycket lite av det “dåliga kolesterolet” i blodet. Det betyder dock inte att blodet har brist på LDL, det kan helt enkelt vara så att blodets LDL numera är av den goda sorten. Ju lägre Apo-kvot, desto bättre, detta tyder på att risken för hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar är liten.

Beställ Hälsokontroll Stor där Apo kvot ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.