Vad gör jag om jag har flera remisser på blodprovstagning från olika vårdgivare?

Om du har flera remisser ställda på ditt personnummer från olika vårdgivare är det viktigt att du uppmärksammar sköterskan på detta när du lämnar ditt blodprov. Informera om att det är vårdgivaren Medisera Health som du vill ta prover för.

Du behöver således veta eller fråga om du har remisser från fler vårdgivare än Medisera för att säkerställa att blodprover tas för den remiss du vill använda.

Det kan till exempel vara så att din egen läkare ställt remiss, eller att du nyligen varit på sjukhus där det ställts remiss.

Använder din läkare eller sjukhuset du besökt samma provtagningsställe, laboratorium och remiss system som Medisera så kommer samtliga dessa remisser att synas på provtagningsstället på ditt personnummer. Om man då inte gör sköterskan extra uppmärksam på vilken vårdgivares remiss som skall provtas, eller om denne missar att det finns flera olika, så kan det bli en förväxling.

Konsekvensen kan annars blir att du inte får något svar från Medisera, då denna remiss fortfarande inte är provtagen.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.