Tänk på detta innan du tar blodprov

Öppettider för att ta blodprov

Provtagning är inte möjlig efter kl. 12:00 på fredagar och dag före röd dag. Observera att öppettider kan var ändrade eller provtagningsstället stängt i samband med semestertider i slutet av juni fram till i början av augusti samt i samband med storhelger som jul, påsk och midsommar. Vi hänvisar här till provtagningsställets egna information om öppettider.

Drop-in och legitimation

Du behöver inte beställa en tid för att ta blodprovet, det är drop-in för blodprovstagning under öppettiderna. Du måste ta med giltig legitimation.

E-remiss

Du behöver inte skriva ut något papper att ta med dig, din remiss är elektronisk och kopplad till ditt personnummer. Provtagningsstället kommer att hitta den i sin dator.

Tidpunkt för blodprovstagningen

Vi rekommenderar att du tar ditt blodprov innan kl.10 på dagen. Detta på grund av att flera blodmarkörers nivåer (särskilt järn, ferritin, testosteron och kortisol) varierar naturligt över dygnet. Detta gäller exempelvis hälsokontroll stor, mellan och bas samt stora prestationstestet. Om du önskar följa dina värden över tid är det värdefullt att ta blodproven samma tidpunkt på dagen för att värdena skall bli så rättvisande som möjligt. Du kan bli nekad att lämna blodprov om du kommer senare på dagen.

Skall du ta blodprov för ex. TSH (sköldkörteln), kan du ta provet när som helst på dygnet. Tar du läkemedel med sköldkörtelhormon ska provet tas innan du tar din medicin på provtagningsdagen (se information från 1177.se och följ din läkares anvisningar).

Fysisk aktivitet

Undvik kroppsaktivitet eller träning innan provtagningen. Vila 10–15 minuter på provtagningsstället innan du lämnar ditt blodprov.

Mat och dryck

Dagen innan du planerar att gå och lämna blodprov skall du äta normalt och undvika alkohol och fet mat. Flera av blodmarkörerna skall tas på fastande mage för att bli rättvisande. Detta innebär att du ej skall äta eller dricka under 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Även tobak bör undvikas.

Det är framför allt blodmarkörerna zink, LDL-kolesterol, C-peptid, glukos och triglycerider som påverkas av intaget av mat och dryck och som kan bli felaktiga om man inte fastar. Alkohol och fet mat kan påverka levervärden.

Mediciner och tillskott

Mediciner kan påverka provresultaten, exempelvis järnmedicin och/eller levaxin. Mediciner innehållande hormoner kan påverka nivåerna i kroppen under lång tid även efter att du slutat med dem. Även vitamin- och kosttillskott kan påverka dina testresultat. Provtagning bör ej göras i samband med eller direkt efter behandling med antibiotika, vänta minst två veckor efter avslutad kur. Om du äter medicin och det inte har någon betydelse ur medicinsk synvinkel vilken exakt tidpunkt på morgonen du tar den kan du avvakta med morgonmedicinen till efter det att du lämnat blod. Det kan finnas specifika anvisningar för olika typer av mediciner.

Är du rädd för att bli stucken med nål?

För att kunna göra hälsokontrollen och lämna blodprov krävs det att du blir stucken i armvecket. Ta gärna på dig kläder som är enkla att vika upp och som inte smiter åt för hårt. Det är vanligt att tycka att detta är obehagligt och kanske är du rädd för detta. Fråga om det går att få lokalbedövande salva. Personalen som tar ditt blodprov är vana och gör sitt allra bästa för att din provtagning skall bli så bra som möjligt. Försök att slappna av och andas långa djupa andetag. För vissa fungerar det att bara prata om någonting helt annat. Var tydlig med hur du vill ha det och hur personalen kan göra blodprovstagningen enklare för dig.

Övrigt

Undvik att ta på dig parfym när du lämnar blod, av hänsyn till allergiker.

Se alla hälsokontroller Medisera erbjuder.

Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.