Vad är Urea?

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi får i oss. När kroppen bryter ner aminosyror som kommer från nedbrutna proteiner, omvandlas kvävet till ammoniak som därefter omvandlas till urea i ureacykeln. Därefter utsöndras urea från kroppen genom njurarna och urinen. Urea finns naturligt i urinen hos alla däggdjur.

Varför behövs analysen av Urea?

Analysen används även för att få en uppfattning om njurarnas funktion, vår omsättning av proteiner och aminosyror samt vid utvärdering av vatten/vätskebalans.

Referensintervallet innefattar ca 95% av en frisk försöksgrupp vilket ger att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Högt värde av Urea

Höga värden av urea i blodet kan ses vid minskad urinproduktion, nedsatt glomerulär filtration, vid intag av vissa läkemedel som är skadliga för njurarna, ökat proteinintag genom proteinrik föda, och ökad proteinnedbrytning vid tarmblödning, feber, trauma eller sängläge som varat under en längre period.

Lågt värde av Urea

Låga värden kan ses vid urinproduktion som är högre än normalt samt vid sjukdom i njurarna. Lågt värde ses också vid lågt proteinintag samt vid sviktande funktion av levern.

Urea ingår i Funmeds blodpanel

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.